Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

 • Wat zijn insecten?
 • Insectengroepen
 • Evolutie 


Lepidoptera

 • De schubvleugeligen
 • Micro vs macro lepidoptera
 • Dag en nachtvlinders
 • Evolutie
 • Nieuwste taxonomische inzichten


Ook de Najaarsbijeenkomst oorspronkelijk gepland op 17 oktober 2020 wordt AFGELAST

Het zal niemand verbazen dat ook deze bijeenkomst ivm de Corona crisis wordt afgelast.

Zomerexcursie vrijdag t/m zondag 17 t/m 19 juli 2020 in Schoorl (AFGELAST

Aangezien het niet lukte om onderdak te vinden in ZW Brabant ten behoeve van de excursie naar de Kalmthoutse Heide, is er voor gekozen de excursie voor dit jaar te verplaatsen naar Schoorl in het weekend van 17 tot 19 juli. De locatie is niet nieuw: Kampeerboerderij Poldersmaan, Jaagkade 3, 1871 PM Schoorl. Deze is in 2013 ook gebruikt voor de excursie naar het Noord-Hollands duinreservaat. Dit keer kunnen we terecht in de Schoorlse duinen, een extreem kalkarm duingebied, met veel aanplant van dennen, uitgestrekte heidevelden en stuifzand. Daarnaast kunnen er een beperkt aantal lampen geplaatst worden in het Zwanenwater (Callantsoog) en in de Noordduinen tussen Groote Keeten en Den Helder. Als er niet te veel wind is, zijn dat interessante extra opties voor een aantal karakteristieke kustsoorten. Daarnaast kunnen we eventueel terecht in het Robbenoordbos en Dijkgatsbos in de Wieringermeer.

Dit jaar is ivm de Corona maatregelen de zomerexcursie afgelast. Laten we hopen dat het volgend jaar wel gaat lukken en we dan een tweede poging kunnen doen om naar Schoorl te gaan.

Zaterdag 4 april 2020. Voorjaarsbijeenkomst 2020 Sectie Snellen

Locatie: Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA, Amersfoort

Zaterdag 21 maart 2020. Rupsen determinatie dag

Locatie: Het Groene Huis op ‘Landgoed Schothorst’
Schothorsterlaan 21
Amersfoort

Het rupsstadium kan meestal op weinig aandacht van vlinderaars rekenen. Dat komt omdat veel rupsen als lastig te vinden én moeilijk te determineren worden beschouwd. Dat dit niet altijd zo hoeft te zijn zullen Tymo Muus en Jeroen Voogd deze dag presenteren. Zij zullen onder meer onderbouwen waarom het rupsstadium aandacht verdient, tips geven hoe je rupsen kunt vinden, het opkweken van rupsen behandelen, en ruimschoots aandacht besteden aan het determineren van rupsen. Dat laatste mede aan de hand van door deelnemers aangeleverde foto‘s. Deze onderwerpen zullen het ochtendprogramma beslaan. Na de lunch worden er praktische workshops gegeven. Dit gebeurt in twee groepen waarbij gerouleerd zal worden.

De inloop is vanaf 10 uur, de eindtijd zal ergens tussen 16 en 17 uur liggen. Lunch zelf meebrengen.
Deelname is gratis voor leden van de NEV secties Snellen en Ter Haar. Van andere deelnemers vragen wij een bijdrage van 5 Euro als tegemoetkoming in de kosten.

Meld je aan via dit formulier. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en instructies hoe determinatievraagstukken (foto’s) aangeleverd kunnen worden.

Zaterdag 7 maart 2020. Nationale vlinderdag van de Vlinderstichting

Op zaterdag 7 maart 2020 houdt De Vlinderstichting in de Junushoff te Wageningen haar jaarlijkse Landelijke Dag. Thema is deze keer ‘10 jaar Tien voor 12!’.
Tien jaar geleden is De Vlinderstichting gestart met Tien voor 12! Een campagne om ervoor te zorgen dat de twaalf meest bedreigde vlindersoorten van ons land weer tien populaties zouden krijgen. Spiegeldikkopje, bruin dikkopje, iepenpage, grote vuurvlinder, veenbesblauwtje, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje, veenbesparelmoervlinder, grote parelmoervlinder, veldparelmoervlinder, kleine heivlinder en veenhooibeestje: u hebt er regelmatig over kunnen lezen in het tijdschrift Vlinders. Wat hebben we voor deze vlinders gedaan in de afgelopen tien jaar? Met welke soorten gaat het beter en welke hebben nog steeds extra aandacht nodig? Welke soorten zijn op dit moment de probleemsoorten? En wat moet er de komende tien jaar gebeuren? U hoort het op de Landelijke Dag op 7 maart 2020. Zoals u gewend bent wordt het een dag vol boeiende verhalen en met mooie plaatjes.

Lees verder op de site van de Vlinderstichting.

Zaterdag 29 februari 2020. Voorjaarsbijeenkomst 2020 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Zaterdag 2 november 2019. Najaarsbijeenkomst 2019 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Zaterdag 6 april 2019. Voorjaarsbijeenkomst 2019 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

De geplande determinatiedag van zaterdag 16 maart 2019 kan door verhindering van de spreker helaas niet doorgaan.

Zaterdag 23 februarie 2019. Voorjaarsbijeenkomst 2019 Sectie Snellen

Locatie: Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA, Amersfoort

Zaterdag 20 oktober 2018. Najaarsbijeenkomst 2018 Sectie Ter Haar
(Dit is een aangepaste datum; niet de gebruikelijke tweede zaterdag van oktober)

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Vrijdag, Zaterdag en zondag 15, 16 en 17 juni 2018; Excursie weekend sectie Snellen - Ter Haar

In het Nationaal Park de Hollandse Duinen.

Zaterdag 17 maart 2018. Determinatiedag 2018 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Aanvang: 11:00u; Het geslacht Acronicta (psi-vlinder, schaapje, goudhaaruil, etc.) staat centraal. En daarnaast eigen meegebracht (Nederlands) materiaal in de vorm van opgespelde exemplaren of foto's.
Zie ook deze poster van Sandra.

Zaterdag 24 februari 2018. Voorjaarsbijeenkomst 2018 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Agenda

 • 10.30 uur Zaal open
 • 11.00 uur Opening
 • Verslag vorige vergadering
 • Rondvraag
 • Lezing over pheromonen door dr. Frans Griepink, een van de directeuren van de Pherobank.
 • Faunistische mededelingen
 • 16.00 uur Sluiting

Er kunnen ook feromonen en andere materialen van de Pherobank besteld worden.
De heer Griepink zal deze dan tijdens de bijeenkomst meenemen. Bestellingen kunnen worden opgegeven bij Maurice Franssen tot 16 februari 2018.
De catalogus kunt u het beste online bekijken op https://www.pherobank.com/catalog-and-flyers.html.

Zaterdag 4 november 2017. Najaarsbijeenkomst 2017 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

In verband met de afwezigheid van Siep, die geniet van een welverdiende vakantie, zal Maurice Franssen de vergadering voorzitten.

Agenda

 • 10.30 uur Zaal open
 • 11.00 uur Opening
 • Verslag vorige vergadering
 • Bestuursmededelingen:
  • Waaronder een bestuurswissel: Hans en Sandra treden na 6 jaar af; wie volgen hen op?.
  • Financiële zaken
  • Eerste impressie van de afgelopen zomerexcursie in Belgie.
   Joke laat een aantal prachtige foto‘s van macro‘s zien en Tymo een aantal micro‘s.
  • En alvast de nodige informatie over de komende zomerexcursie (2018) in Meijendel (Zuid Hollandse duinen)
  • Rondvraag
 • Faunistische mededelingen (waaronder)
  • ‘Highlights van 2017’ door Maurice Franssen
  • Ook Jeroen gaat terugblikken op 2017
  • Gerrit gaat ons bijpraten over Sesia bembeciformis en Hydraecia petasites en nog een paar andere interessante beesten.
  • Frits Bink gaat een powerpoint presentatie geven over probiscisologie.
  • Marcel Prick laat een aantal goede soorten uit 2016 en 2017 in Zuid Limburg zien.
 • 16.00 uur Sluiting

Zaterdag 14 oktober 2017. Najaarsbijeenkomst 2017 Sectie Snellen

Zaterdag 1 april 2017. Voorjaarsbijeenkomst 2017 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Agenda

 • 10.30 uur Zaal open
 • 11.00 uur Opening
 • Verslag vorige vergadering
 • Bestuursmededelingen:
 • Waaronder de vraag alvast na te denken over de bestuurswisseling komend najaar: Hans en Sandra treden na 6 jaar af; wie volgen hen op?.
 • Rondvraag
 • Wim Veraghtert komt ons bijpraten over vlinderaars ën nachtvlinders in Vlaanderen in zijn lezing getiteld:
  ‘Groeten uit mottig Vlaanderen. Nachtvlinderen bij de zuiderburen’
 • Korte introductie over de komende zomerexcursie in Belgie.
 • Faunistische mededelingen (waaronder)
  • ‘Klein Bylaer, een vlinderoase in de Gelderse Vallei’ door Maurice Franssen
  • Jeroen Voogd gaat het hebben over ‘Broodje aapverhalen en nachtvlinders’ en laat nog een aantal leuke kweken/bijzonderheden zien.
  • Klaas Kaag gaat ons het vervolg vertellen van de ‘Vlinder aan een touwtje’
 • 16.00 uur Sluiting

In de pauze biedt Maris Vis (de weduwe van Ruud Vis) een aantal vlinder artikelen te koop aan. Waaronder:

Een Honda generator E300 en een Jasper generator R900
Spanplanken, doosjes met kopspelden en prepareernaalden, papieren zakjes, menglichtlampen, uitklapbare netten, vanglaken met toebehoren, vangtrap(trep). Div. jaargangen van N.E.V., SEL, Nachrichten, E.V. Apollo, nota lepidopterologie, Vlinder, en Phegea en nog wat kleine dingen.

Vraagprijzen worden bij de artikelen vermeld. Indien er meerdere kopers voor de generatoren zijn, wordt er geloot.

Zaterdag 4 maart 2017. Nationale vlinderdag van de Vlinderstichting

Op zaterdag 4 maart 2017 houdt De Vlinderstichting in de Junushoff te Wageningen haar jaarlijkse Landelijke Dag. Thema is Een klimaat voor vlinders en libellen.
Voor vlinders en libellen is de kwaliteit van hun natuurlijke omgeving heel belangrijk. De Vlinderstichting probeert te zorgen voor een goed leefklimaat voor deze gevoelige beestjes. Lees verder op de site van de Vlinderstichting.

Zaterdag 25 februari 2017. Voorjaarsbijeenkomst 2016 Sectie Snellen

Zaterdag 28 januari 2017. Lezingendag EIS: Insecten voor plantenliefhebbers

Planten en insecten hebben een nauwe relatie. Veel planten zijn afhankelijk van insecten voor bestuiving maar nog veel meer insecten zijn afhankelijk van planten voor hun voedsel. Die voedselrelaties zijn nauw en honderden in Nederland voorkomende insecten zijn afhankelijk van slechts een of enkele planten. Sommige planten worden door insecten met rust gelaten terwijl andere heel populair zijn en een eigen mini-ecosysteem vormen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het langzamerhand minder slecht gaat met de Nederlandse natuur. Twee groepen lijken het echter onverminderd slecht te doen: vlinders en bijen. Is het toeval dat deze beide een directe voedselrelatie met planten hebben? Op deze studiedag staat de relatie tussen planten en insecten centraal en proberen we een beeld te krijgen van hoe planten de verspreiding en trend van insecten bepalen.

De dag vindt plaats in Vergadercentrum Domstad op 10 minuten lopen van Utrecht Centraal en is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Zaterdag 5 november 2016. Najaarsbijeenkomst 2016 Sectie Snellen

Zaterdag 8 oktober 2016. Najaarsbijeenkomst 2016 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Agenda

 • 10.30 uur Zaal open
 • 11.00 uur Opening
 • Verslag vorige vergadering
 • Bestuursmededelingen:
 • Er komen twee bestuurswissels aan: Siep is aftredend voorzitter en stelt zich herkiesbaar. Gerrit is aftredend bestuurslid (na 6 jaar trouwe dienst) en Maurice Franssen heeft zich beschikbaar gesteld om zijn plaats in te nemen.
 • De aanpassing aan de contributieregeling en de beslissing om soms een zomerexcursie in het buitenland te organiseren vereisen allebei een reglementsaanpassing. En dat kan alleen tijdens de najaarsbijeenkomst. Biede punten komen op de vergadering in stemming.
 • Financiën
 • Rondvraag
 • Eerste indruk van afgelopen zomerexcursie in de Wieden door Siep.
 • Mogelijk ook een verslag van de zomerexcursie van 2015 in Zuid-Limburg door Frans Post.
 • Faunistische mededelingen
 • Gerrit gaat zijn impressie geven van het jaar 2016. Dat lijkt niet al te best te zijn geweest, maar toch heeft Gerrit een aantal avonden gehad met zeer veel soorten en hij gaat ons daarover vertellen.
 • Frits Bink gaat ons het liefesleven van de heivlinder uit de doeken doen
 • .
 • Faunistische mededelingen
 • 16.00 uur Sluiting

Vrijdag t/m zondag 24, 25, 26 juni 2016. Zomerexcursie secties Snellen en Ter Haar.

De excursie van de secties Ter Haar en Snellen wordt gehouden in het natuurgebied De Wieden bij Giethoorn op 24, 25 en 26 juni. In dit natte natuurgebied zijn veel plekken om met de lamp te gaan staan, eventueel kan men ook naar de heidegebieden rond Havelte.
De overnachting vindt plaats in kampeerboerderij De Ulenborgh in Giethoorn (ruimte voor meer dan 40 personen) en er wordt zaterdagavond gezamenlijk gedineerd in restaurant De Otterskooi.
Contactpersoon is Siep Sinnema (0516-471222 of 0615641087, s.g.sinnema@online.nl.

Vrijdag t/m zondag 3,4 en 5 juni 2016. Nationale Nachtvlindernacht.

Bezoek de volgende website voor meer informatie: www.nachtvlindernacht.nl .

Zaterdag 2 april 2016. Voorjaarsbijeenkomst 2016 Sectie Snellen

Zaterdag 19 Maart 2016. Determinatiedag sectie Ter Haar.

De sectie Ter Haar organiseert deze zaterdag haar eerste determinatiedag. Hoewel deze dag vooral bedoeld is voor de leden, worden zij van harte uitgenodigd om ook introducé's mee te nemen.
Wij hopen op een grote opkomst met veel foto's en opgezette exemplaren van 'moeilijke' soorten. Uiteraard zijn ook foto's van rupsen (en eventueel poppen, eitjes en spinsels) zeer welkom.
En tenslotte nog een goede reden om te komen:
Maurice Franssen zal een presentatie geven over een moeilijke groep: de spikkelspanners.

Locatie: Natuurcentrum 'De Schaapskooi'
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)
Aanvang: 11.00 u.

Zaterdag 5 Maart 2016. Landelijke vlinderdag van de vlinderstichting in Wageningen

Voor info zie de website van de Vlinderstichting

Zaterdag 27 februari 2016. Voorjaarsbijeenkomst 2016 Sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum 'De Schaapskooi'
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)

Agenda
10.30 uur Zaal open
11.00 uur Opening
- Verslag vorige vergadering
- Bestuursmededelingen
- Financiën
- Rondvraag
- Informatie over De Wieden, het excursiegebied voor 2016, door Ronald Messemaker (Natuurmonumenten).
12.30 -13.15 uur Lunchpauze
- 6 jaar Nachtvlindermonitoring in Limburg, Guido Verschoor
- Bosrankafhankelijke vlinders binnen het NML-project en daarbuiten, Sandra Lamberts
- Verslag van de zomerexcursie van 2015 in Zuid-Limburg, door Frans Post.

- faunistische mededelingen met oa:
  - Presentatie over Lemonia dumi (met filmmateriaal) van Jeroen Voogd
    Jeroen zal ook vertellen over de vorderingen met de nachtvlindergids waaraan hij momenteel werkt.
  - Een powerpoint presentatie over de avonturen met de grote vuurvlinder van Frits Bink. 40 dia's. Past bij de Wieden.
    Frits zal ook kort aandacht besteden aan de nieuwe website 'Butterflies in de Benelux'.
  - Vijf leuke waarnemingen uit het Noorden (opgezette exemplaren) van Klaas Kaag.
  - Overzicht en korte interpretatie van de waarnemingen uit het jaar 2015 van Willem Ellis.
    Willem is zelf niet aanwezig, maar heeft zijn powerpoint presentatie opgestuurd.
    Hans Groenewoud zal de honeurs waarnemen en de presentatie geven.

16.00 uur Sluiting

Zaterdag 7 november 2015. Najaarsbijeenkomst 2015 sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum 'De Schaapskooi'
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd (Gemeente Leerdam)
Zaal open: 10:30; Aanvang: 11:00u.

Agenda (Niet volledig)
- Bestuursmededelingen
- Middagpauze (met soep)
- Faunistische mededelingen


Zaterdag 10 oktober 2015. Najaarsbijeenkomst 2015 sectie Snellen in Hei- en Boeicop nabij Schoonrewoerd

1 tot 5 oktober 2015. Twaalfde Europese Nachtvlindernacht.

Uitnodiging om mee te doen aan de Europese 'Nachtvlinderweek'. Zie hieronder de tekst van de officiele uitnodiging:

Dear colleagues and fellow lepidopterologists!
As in previous years, we invite you to a moth observation to be held from 1st to 5tht October 2015 at any optional, voluntarily and independently chosen place (or places) in Europe.
We want to confine ourselves to macro-moths in the traditional sense of the term (Macroheterocera) (including Hepialidae, Cossidae, Limacodidae and Psychidae families). It is possible to collect in the same place every nights, or at different places on different nights.
Purpose of the event: Cultivation of natural history and entomological connections, this is a wide-ranging European faunistic snapshot on macro-moths and publication of the results.

Klik hier voor de officiele uitnodiging. En er is ook nog een document met wat extra informatie

Bezoek ook de website euromothnights.uw.hu .

11 september 2015. Nationale Nachtvlindernacht.

De Nationale NachtvlinderNacht wordt jaarlijks georganiseerd door De Vlinderstichting in samenwerking met de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Ook in 2015 wordt de Nationale Nachtvlindernacht georganiseerd. Verspreid door heel Nederland gaan we nachtvlinders kijken, onder begeleiding van experts. Bezoek ook de website www.nachtvlindernacht.nl .

19 t/m 21 juni 2015. Zomerexcursie secties Snellen en Ter Haar

Het jaarlijkse Snellen en Ter Haar weekend zal dit jaar plaatsvinden in Limburg.
Er kan geïnventariseerd worden in 3 mooie gebieden: het Vijlener bos, de Vrakelberg en de Kunderberg.
Nadere bijzonderheden volgen nog.

13 t/m 14 juni 2015. Teldag in Domies Toen

Op 13 en 14 juni wordt in Domies Toen voor de derde keer een insectenteldag gehouden. Hiervoor hebben is de medewerking van een aantal mensen nodig. De dag wordt mede georganiseerd met het Gronings landschap. Een ieder die daar voor voelt wordt uitgenodigd een lezing te houden over zijn insectengroep; de filmzaal in de Noordkust, het gebouw van Gronings landschap staat daar voor ter beschikking.
Er wordt begonnen op zaterdag om 9 uur en dan doorgegaan tot 5 uur. ’s Avonds is er om 9 uur een inleidende lezing over nachtvlinders en daarna wordt er met laken(s) en lamp gekeken wat er zoal rond vliegt. Zondag om 10.30 verder tot 4 à 5 uur.
Op zaterdagavond voor het vlinderen zou het leuk zijn om gezamenlijk een eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken in de theeschenkerij.

Eenieder die met zijn/haar expertise zou willen helpen kan zich opgeven bij:
Domies Toen t.a.v. JJ Boehlé
Hoofdstraat 76
9968AG Pieterburen
Of via de mail jjboehle@live.nl


13 juni 2015. 1000 soortendag in Baarle Nassau

De 1000-soortendag is sinds enkele jaren een vaste waarde in Nederland. Elk jaar verzamelen soortspecialisten zich om te focussen op verschillende soortgroepen in een topgebied. Op zaterdag 13 juni 2015 vindt de eerste grensoverschrijdende 1000-soortendag plaats in de vallei van het Merkske (Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas). Voor meer informatie zie: (www.natuurpunt.be/1000-soorten-dag-2015)

4 april 2015. Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar

Locatie: Natuurcentrum 'De Schaapskooi'
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd
Zaal open: 10:30; Aanvang: 11:00u.

Agenda (Niet volledig)
- Bestuursmededelingen
- Presentatie over Nachtvlindermonitoring in Limburg 2014
- Presentatie over Nachtvlinderen in Peru
- Nieuws over het komende Snellen en Ter Haar weekend (19, 20 en 21 juni) in Limburg
- Middagpauze (met soep)
- Faunistische mededelingen


7 Maart 2015. Landelijke vlinderdag van de vlinderstichting in Wageningen

Ook in 2015 organiseert De Vlinderstichting weer haar Landelijke Dag. Zoals gebruikelijk wordt het een dag vol interessante lezingen, boeiende films en een informatiemarkt waar van alles te zien en te koop is. Er zijn interessante lezingen over dagvlinders, nachtvlinders en libellen. De Landelijke Dag is dé plek om andere vlinderaars en natuurlijk alle medewerkers van De Vlinderstichting te ontmoeten.

28 februari 2015. Voorjaarsbijeenkomst sectie Snellen in Hei- en Boeicop nabij Schoonrewoerd

11 oktober 2014. Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar in Hei- en Boeicop nabij Schoonrewoerd

27 t/m 29 juni 2014. Excursieweekend sectie Snellen en Ter Haar, nabij Baarn/Soest.

Voor de presentatie van afgelopen voorjaarsbijeenkomst zie: Snellen-TerHaar-excursie2014.pdf.
Overnachtingslocatie NIVON Koos Vorrinkhuis (www.koosvorrinkhuis.nl). Er is een grote keuken aanwezig waar een ieder zijn eigen maal kan bereiden. Campings in directe nabijheid aanwezig, net als diverse horeca.

27 juni 2014. Nationale Nachtvlindernacht.

De Nationale NachtvlinderNacht wordt jaarlijks georganiseerd door De Vlinderstichting in samenwerking met de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Ook in 2014 wordt de Nationale Nachtvlindernacht georganiseerd. Verspreid door heel Nederland gaan we nachtvlinders kijken, onder begeleiding van experts. Bezoek ook de website www.nachtvlindernacht.nl .

5 April 2014. Voorjaarsbijeenkomst sectie Snellen in Hei- en Boeicop nabij Schoonrewoerd<

1 Maart 2014. Landelijke vlinderdag van de vlinderstichting in Wageningen

Ook in 2014 organiseert De Vlinderstichting weer haar Landelijke Dag. Zoals gebruikelijk wordt het een dag vol interessante lezingen, boeiende films en een informatiemarkt waar van alles te zien en te koop is. Er zijn interessante lezingen over dagvlinders, nachtvlinders en libellen. De Landelijke Dag is dé plek om andere vlinderaars en natuurlijk alle medewerkers van De Vlinderstichting te ontmoeten.

22 Februari 2014. Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar in Hei- en Boeicop nabij Schoonrewoerd

25 Januari 2014. EIS-dag - Heidefauna

Ook dit jaar trekt stichting EIS weer een winterse zaterdag in januari uit voor het consumeren en uitwisselen van kennis over ongewervelden. Betrokkenen bij EIS en andere geinteresseerden zijn van harte welkom om op zaterdag 25 januari 2014 vanaf 10:30u (koffie vanaf 10:00u) deel te nemen aan de EIS-dag. Dit jaar is het thema 'Heidefauna'.

Ook Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting zal, tussen diverse andere lezingen, een presentatie geven over onderzoek aan fauna op de heide (14:30u)

De EIS-dag zal gehouden worden in het auditorium van museum Naturalis te Leiden. Een routebeschrijving vindt u op: www.naturalis.nl/nl/bezoek/adres.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden