Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Al het nieuws van de afgelopen jaren.

24-09-2017: De tweede Franje van 2017 is uit.

De Franje van najaar 2017 is uit. Het is al weer de veertigste Franje. We mogen er best trots op zijn dat er al 20 jaar Franjes uitkomen. De digitale versie is te vinden via de volgende link: (FRANJE 40 Najaar 2017)

30-06-2016: Zeer geslaagde Snellen - Ter Haar zomerexcursie in de Wieden

Op 24, 25 en 26 juni werd in de Wieden bij Giethoorn een zeer geslaagde en gezellige zomerexcursie gehouden. Het weer was niet geweldig (zaterdag heeft het zo ongeveer de hele dag geregend), maar toch kon er op beide avonden geinventariseerd worden. Klik hier voor een uitgebreid beeldverslag.

01-05-2016: Alle trekvlinderverslagen nu beschikbaar op de Ter Haar site.

Het was in het eerste oorlogsjaar (1940) dat Barend J. Lempke zijn trekvlinderregistratie startte in Nederland. Dit heeft hij tot zijn dood in 1993 volgehouden, vanaf 1987 met assistentie van Rob de Vos. De gegevens werden in jaarlijkse verslagen gepubliceerd in Entomologische Berichten. Alle verslagen die tot dusver zijn verschenen zijn nu op deze website te vinden onder de rubriek Verslagen-excursies.
U kunt ook hier klikken om direct bij de lijst te komen.

13-12-2015: Locatie en tijd van de excursie Snellen en Ter Haar in 2016 bekend

De excursie van de secties Ter Haar en Snellen zal in 2016 worden gehouden in het natuurgebied De Wieden bij Giethoorn op 24, 25 en 26 juni. In dit natte natuurgebied zijn veel plekken om met de lamp te gaan staan, eventueel kan men ook naar de heidegebieden rond Havelte.
De overnachting zal plaatsvinden in kampeerboerderij De Ulenborgh, Jonenweg 7, Giethoorn. Keuken, grote recreatieruimte, slaapruimtes voor meer dan 40 personen, terras, speelveld, 6 roeiboten gratis te gebruiken.
Het diner zal zaterdagavond plaatsvinden in restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht (dichtbij de kampeerboerderij, midden in de natuur).

Contactpersoon is Siep Sinnema (0516-471222 of 0615641087, s.g.sinnema@online.nl). In het voorjaar krijgt eenieder een aanmeldingsformulier toegezonden.

Met Piet Paulusma is droog en warm weer geregeld, maar hij wil dit helaas niet schriftelijk bevestigen.:)

01-10-2015: Twaalfde Europese Nachtvlindernacht

Van 1 tot 5 oktober was de twaalfde Europese Nachtvlindernacht. Eigenlijk een lang nachtvlinderweekend. Uitnodiging aan iedereen die in deze periode nachtvlinders heeft geinventariseerd om haar of zijn waarnemingen ook door te geven aan de organisatoren van deze Europese Nachtvlindernachten. Hieronder nog een toelichting van de organisatoren:

Dear colleagues and fellow lepidopterologists!
As in previous years, we invite you to a moth observation to be held from 1st to 5tht October 2015 at any optional, voluntarily and independently chosen place (or places) in Europe. We want to confine ourselves to macro-moths in the traditional sense of the term (Macroheterocera) (including Hepialidae, Cossidae, Limacodidae and Psychidae families). It is possible to collect in the same place every nights, or at different places on different nights. Purpose of the event: Cultivation of natural history and entomological connections, this is a wide-ranging European faunistic snapshot on macro-moths and publication of the results.


Klik hier voor de officiele uitnodiging. En er is ook nog een document met wat extra informatie

Bezoek ook de website euromothnights.uw.hu

27-08-2015: Nieuwe functionaliteit in Vlindernet: Excel file downloaden die per uurhok de waargenomen soorten bevat.

Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Vlindernet. Het is te vinden op de frontpagina: Waarnemer opgelet: “nieuwe informatie!” Het gaat erom dat de gebruikers een lijst van ± 1650 Excel-filetjes kunnen downloaden, een voor elk uurhok in Nederland, met een lijst van in dat uurhok waargenomen vlindersoorten inclusief wat nadere informatie (álle vlinders: micro’s, macro’s en voor zover aan Noctua bekend, dagvlinders). Mensen kunnen daarmee gemakkelijk een beeld krijgen van de sterke en zwakke punten van ‘hun’ uurhok, en weten waar ze op moeten letten als ze in een ‘vreemd’ uurhok gaan lichten.

03-06-2015: Trekvlinderregistratie in Nederland 75 jaar!!

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Barend J. Lempke zijn trekvlinderregistratie startte in Nederland. Dit heeft hij tot zijn dood in 1993 volgehouden, vanaf 1987 met assistentie van Rob de Vos. De gegevens werden in jaarlijkse verslagen gepubliceerd in Entomologische Berichten. Na zijn dood is de registratie door Rob de Vos en enkele collega's voortgezet tot voor enkele jaren terug. Inmiddels is Eddie Vermandel uit Hulst weer begonnen met het registreren en publiceren van Nederlandse en Belgische trekvlindergegevens. De Sectie Ter Haar vindt dit een feestje waard!

Bron: Rob de Vos

17-05-2015: Kaart van Nederland met de woonplaatsen van de leden van Ter Haar.

Onder de kop 'Over Ter Haar' in de menubalk staat nu ook een kaart van Nederland waarop de woonplaatsen van de leden staan aangegeven. Er is sprake van een behoorlijke dekking van leden over het hele land. Klik hier om de kaart te zien.

01-04-2015: 'Naamlijst & Voorlopige Atlas van de Macro-Nachtvlinders in Friesland' is nu digitaal beschikbaar!

In Friesland is er al veel jaren aandacht voor nachtvlinders. De Vlinderwerkgroep is al jaren bezig met het overzicht van de Friese nachtvlinders. Nu is de Voorlopige Atlas van de macro-nachtvlinders digitaal beschikbaar. In deze atlas kun je van alle 674 (!) soorten die uit de provincie bekend zijn verspreidingskaartjes vinden. Klik hier voor de link naar de website van de Vlinderstichting vanwaar de atlas kan worden gedownload.

19-02-2015: De nieuwe nachtvlindergids is uit!

In 2006 verscheen de eerste Nederlandstalige veldgids nachtvlinders. Dit betekende een enorme toename van belangstelling voor nachtvlinders. Sinds die tijd is de kennis over voorkomen en verspreiding enorm toegenomen en het werd hoog tijd voor een geheel herziene versie. En deze is dus sinds een aantal weken uit. Bekijk de link op de website van de vlinderstichting: Nieuwe Nachtvlindergids

12-02-2015: De eerste Franje van 2015 is uit.

De nieuwe Franje van dit jaar is uit. Het is alweer de derde sinds Franje digitaal is gegaan. De Franje is ook vanaf de site te downloaden via de volgende link. (Franje 35 Voorjaar 2015). Het is een dik nummer met een groot aantal bijdragen van de leden van Snellen en van Ter Haar. Veel leesplezier toegewenst.

08-02-2015: Nieuwe nachtvlinder in Nederland: dubbelstipsnuituil

Bij de controle van bunkers op vleermuizen werden door Ben van As en Kees Mostert, drie overwinterende dubbelstipsnuituilen gevonden. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland gezien. Het feit dat er drie exemplaren zijn gevonden is een aanwijzing dat de soort zich mogelijk al in ons land heeft gevestigd. Zie voor meer informatie de site van de vlinderstichting: (Vlinderstichting: Nieuwe nachtvlinder in Nederland)

01-02-2015: Nieuwe rubriek op website Ter Haar

Naast de 'echte' faunistische mededelingen bleken diverse leden de behoefte te hebben wat meer algemene mededelingen op de website te publiceren. Daar is aan tegemoet gekomen via de nieuwe rubriek 'Andere mededelingen'. Bekijk de eerste bijdragen via de link: Andere Mededelingen.

26-01-2015: “Nachtvlinders belicht” nu digitaal beschikbaar

Het boek “Nachtvlinders belicht: dynamisch, belangrijk, bedreigd” (Ellis et al., 2013) heeft als doel de toegenomen kennis over nachtvlinders in Nederland onder een groter publiek te verspreiden (zie voor een bespreking Entomologische Berichten 2014, 74 (5): 192-194). Het boek is inmiddels uitverkocht maar kan nu als één pdf file van 6,6 MB gedownload worden vanuit de repository van Naturalis (http://www.repository.naturalis.nl/record/515510) of de homepage van Vlindernet (http://www.vlindernet.nl/doc/nachtvlinders_belicht_lr_1.pdf).09-06-2014: Locatie van de oude site opgeheven

De oude weblocatie van de ter Haar site (www.terthaar.uphero.com) is vandaag definitief opgeheven. De site is nu alleen nog maar te bereiken via dit adres: www.sectieterhaar.com

08-06-2014: Nieuwe namenlijst geïmplementeerd

De complete nieuwe namenlijst van 2014 is nu ook geïmplementeerd in de Ter Haar site. De website gebruikt nu exact dezelfde nomenclatuur als Vlindernet. In het rechtermenu kunt u zoeken op de Wetenschappelijke of Nederlandse naam van een macro, waarbij gebruik gemaakt wordt van deze lijst. U kunt volstaan met het typen van een stuk van de naam; het systeem presenteert dan een lijst van soorten waarvan de namen het getypte stuk tekst bevatten.

05-03-2014: Sectie Ter Haar heeft nu ook een twitter account

Tweets van en naar @sectieterhaar zijn ook op de site te volgen via Actueel, Tweets uit de menubalk of via de optie Tweets uit het linkermenu.

01-03-2014: Gouden vlinder voor Anton Baaijens

Wij zijn ook trots te kunnen melden dat Anton Baaijens afgelopen zaterdag de Gouden Vlinder 2014 van De Vlinderstichting heeft gekregen. Anton krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij het in kaart brengen van de Zeeuwse dagvlinders. Lees meer op de site van de vlinderstichting: (Vlinderstichting: gouden vlinder voor Anton)

10-02-2014: De eerste digitale Franje

Zoals afgesproken verschijnen de Franjes vanaf voorjaar 2014 digitaal. De redactie van Franje presenteert hierbij met gepaste trots no 33 als de eerste digitale Franje: (FRANJE 33 Voorjaar 2014)

01-02-2014: Aangekondigde cursus genitalien prepareren gaat plaats vinden op 15 maart.

Het bestuur van de sectie Ter Haar deelt met plezier mede dat de aangekondigde cursus genitalien prepareren plaats zal vinden op 15 maart. Tijdens de laatste ledenbijeenkomst bleek er grote belangstelling te staan voor een dergelijke cursus. Men kan zich niet meer aanmelden. De cursus zit al vol.

02-11-2013: Bestuurswissel tijdens laatste bijeenkomst

Op de ledenbijeenkomst van de Sectie Ter Haar (zaterdag 2 november 2013) heeft Maurice Franssen zijn functie als voorzitter van de sectie neergelegd. Hij heeft deze functie twee termijnen van drie jaar uitgeoefend. Zijn stokje is overgenomen door Siep Sinnema. Wij danken Maurice voor zijn enthousiaste inzet en wij wensen Siep veel succes in zijn nieuw functie!

02-11-2013: Vele Interessante faunistische mededelingen tijdens de laatste ledenbijeenkomst

Na een paar magere jaren was het afgelopen jaar 2013 weer eens een heel behoorlijk vlinderjaar. Dat viel vooral op bij de dagvlinders, maar ook de nachtvlinders hebben het goed gdaan. De verwachting dat er tijdens de bijeenkomst dan ook vele interessante faunistische mededelingen zouden worden gepresenteerd is dan ook volledig uitgekomen. Ze zijn binnenkort op de site te vinden op de bekende plaats!

20-07-2013: Zeer geslaagde zomer excursie 2013

Hoewel het toch wel wat aan de frisse kant was, mag de afgelopen excursie van de secties Snellen en Ter Haar in Noord Holland van 12 t/m 14 juli 2013 als een groot succes worden beschouwd. Naast de gezelligheid werden de deelnemers ook getracteerd op vele leuke waarnemingen.
Zie ook het verslag van het weekend in het blad van PWN. (Vrijwilliggers Nieuwsbrief PWN herfst 2013)

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Inlognaam of password vergeten


U kunt hieronder uw E-mail adres opgeven.
Indien u op de ledenlijst staat, krijgt u een mail met uw nieuwe naam en password.