Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Onderwerp

Interessante vangsten en waarnemingen uit de noordelijke provincies

Auteur

Gerrit Tuinstra

Datum

26-03-2011

Mededeling

Gerrit merkt op dat hij vorig najaar geen presentatie gegeven heeft, maar dat hij ons nu weer diverse interessante waarnemingen uit de noordelijke provincies kan melden. Eerst volgen een aantal soorten die nieuw zijn voor het Lauwersmeergebied, waar hij sinds 2004 onderzoek doet naar het voorkomen van nachtvlinders. De waarnemingen van Gerrit zijn aangevuld met die van Henk Smit, woonachtig in Lauwersoog en sinds een aantal jaar ook actief op het gebied van nachtvlinders.

 

1.     10.VI.2010, 2 en 5.VII.2010 Anaplectoides prasina. Een soort die bijvoorbeeld in Zuidoost Friesland met enige regelmaat wordt waargenomen, maar tot dusver nog niet in het Lauwersmeergebied. In 2010 op drie verschillende data, met in totaal 5 exemplaren.

2.     2.VII.2010 Chrysodeixis chalcites: 1 exemplaar op licht in het Zoute Kwelgebied (een deel van het Defensie-terrein, waar sinds 2010 ook gevangen wordt). De soort is tot nu toe vooral bekend uit het zuidwesten van Nederland. Nu en dan wordt er een exemplaar in het noorden van Nederland gezien.

3.     2.VII.2010 Apamea anceps: 1 exemplaar op licht.

4.     8.VII.2010 Mythimna conigera: 1 exemplaar op licht (vangst Henk Smit, in het dorp Lauwersoog).

5.     28.VII.2010 Eupithecia inturbata: 1 exemplaar op licht (vangst Henk Smit, in het dorp Lauwersoog). E. inturbata is nog niet zo heel lang uit Nederland bekend en dan met name uit het zuiden. De voedselplant van de soort is Spaanse Aak.

6.     1.VIII.2010 Euxoa cursoria: 1 exemplaar op licht. Het gevangen exemplaar is veel grijzer dan de in Zuidoost Friesland gevangen vlinders, die veel groener zijn.

7.     4.X.2010 Macdunnoughia confusa: 1 exemplaar op licht.

8.     4.X.2010 Mythimna l-album: 1 exemplaar op licht. Nog niet eerder in de noordelijke provincies waargenomen. Uit de zaal komt de reactie dat de soort goed op smeer komt.

 

 

Ook in Appelscha is weer met licht gewerkt. Noemenswaardige waarnemingen zijn:

 

1.     7.VII.2010: Apamea lithoxylaea: 1 exemplaar op licht. Op diezelfde dag zijn er zeven exemplaren van Apamea lateritia en 1 exemplaar van Polia hepatica gevangen. Van P. hepatica zijn weliswaar negen vindplaatsen in Friesland gedocumenteerd, maar de soort is al erg lang niet meer in de provincie gezien. De meeste waarnemingen zijn van meer dan 30 jaar geleden.

2.     Als laatste meldt Gerrit ons nieuws over Earias vernana (populierengroenuil). Een soort die de aanwezigen niet in Nederland gezien zullen hebben, want tot 2010 is slechts één vondst van deze soort in Nederland gedocumenteerd, nl. van 5.VI.1954 bij Donderen (Drenthe). Zie Entomologische Berichten nr. 15 (1955) en het 13e supplement van de catalogus van Lempke. Kiena Brouwer heeft met Gerrit contact opgenomen over de waarneming van een onbekende kleine groene vlinder op 23.VII.2010 in haar tuin in Emmen. Het bleek te gaan om Earias vernana. De voedselplant van de soort is witte abeel (Populus alba), die in aantal op een voormalige vuilstort groeit, op ongeveer een kilometer afstand. Op deze plek werd op 27.VII.2010 door Gerrit, samen met Kiena Brouwer en Jan en Annie Rocks (Vlinderwerkgroep Drenthe) met licht gevangen, om na te gaan of de vlinder hier aanwezig zou zijn. Op de avond werden maar liefst 24 exemplaren op licht gevangen, tussen 22.30 en 02.15 uur. In het gebied bevindt zich dus een populatie van E. vernana, voor zover bekend de enige in Nederland. De vuilstort is in de begin jaren negentig buiten gebruik geraakt en daarbij bedekt met een laag grond. Verschillende soorten bomen en struiken zijn toen aangeplant, ook witte abeel. Het zou kunnen dat de soort er op deze manier terecht is gekomen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

 

Deze mededeling bevat de volgende kenmerken in de database:

Besproken soorten

Anaplectoides prasina (Bruine groenuil), Chrysodeixis chalcites (Turkse uil), Apamea anceps (Veldgrasuil), Mythimna conigera (Eenstreepgrasuil), Eupithecia inturbata (Esdoorndwergspanner), Euxoa cursoria (Variabele worteluil), Macdunnoughia confusa (Getekende gamma-uil), Mythimna l-album (Witte-l-uil), Apamea lithoxylaea (Bleke grasworteluil), Apamea lateritia (Steenrode grasuil), Earias vernana (Populierengroenuil),

Besproken lokaties

Lauwersmeer, Appelscha,

Trefwoorden

Witte abeel,

 

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden