Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Onderwerp

Vlinders in tuin Douve Weien (Heerlen) 1978-2014

Auteur

Marcel Prick

Datum

22-02-2014

Mededeling

Sinds 1978 heeft Marcel vlinders verzameld en geteld in zijn tuin gelegen in de groene wijk Douve Weien te Heerlen. De tuin ligt in Heerlen Zuid. Op enkele honderden meters afstand bevinden zich naar het oosten toe het Caumerbeekdal, naar het westen toe het Geleenbeekdal en naar het zuiden toe het Imstenraderbos. Op 2 km afstand bevindt zich het natuurreservaat de Putberg, een rijk hellingbos.

Van 1978 tot en met 1995 heeft hij ongeveer 25 keer per jaar met laken en lamp (HPL 125 Watt of ML 250 Watt) gevangen. Vanaf 2007 heeft hij ieder jaar met een lichtval (HPL 125 Watt) gedurende ongeveer 300 nachten per jaar gevangen. Vanaf 2011 heeft hij gedurende de hele herfst, winter en het voorjaar op zeer vele avonden met smeer gevangen.

 

Soorten waargenomen van 1978 tot 1995, maar daarna niet meer

Witte eenstaart (Cilix glaucata)  z   28-8-1982 en 8-9-1982

De rups leeft op slee- en meidoorn, fruitbomen. Komt voor in Limburg en aan de kust. De soort gaat achteruit en heeft 2 generaties

Zuidelijke worteluil (Agrotis trux) zz    28-9-1986  

Dit was destijds een nieuwe soort voor Nederland. Daarna is er nog een waarneming uit 1993 van Haamstede. Het is een soort van droge steppeachtige gebieden.

Bruine grasuil (Rhyacia simulans) z   22-8-1979

Een soort van ruige graslanden en wilde tuinen, vooral ten westen van de lijn Bergen op Zoom – Assen.

Bruine heide-uil (Polia bombycina)  z    6-7-1987

Deze soort van de zandgronden en duinen is ernstig bedreigd, de rups leeft van, kruidachtige planten In 2009 een vlinder te Walem op licht door Willem Steenge.

Bruine essenuil (Lithophane semibrunnea)  z   4-4-1985

De vlinder komt verspreid over het hele land voor, echter bijna steeds in een enkel exemplaar.

Iepengouduil (Xanthia gilvago)  z   6-9-1983    en   26-9-1983

Deze soort komt verspreid over het land voor, maar er zijn duidelijk minder waarnemingen ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom – Enschede.

Zwartstreepuil (Hyppa rectilinea)  zz    24-6-1983

Er zijn slechts drie waarnemingen na 1980 bekend. Het is een ernstig bedreigde soort van moerasachtige gebieden. Als waardplanten worden genoemd wilg, braam, framboos en bosbes. De laatste waarneming stamt uit 2010 van Epe op de Veluwe.

Donkere korstmosuil (Cryphia raptricula)  z   13 ex.

Vooral bekend van stedelijk gebied ten zuiden van de lijn Amsterdam Zwolle en vooral Limburg. Ook deze soort is ernstig bedreigd.

Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula)  z  5 ex.

De vlinder gaat achteruit, is bedreigd. Korstmossen vormen het voedsel van de rups. Komt voor in bossen, struwelen en parken langs de oostgrens en vooral Limburg.

Bruin spannertje (Minoa murinata) zz   8-8-1988

Een zeer zeldzame soort van vooral Zuid-Limburg. Er zijn geen recente waarnemingen, Cipreswolfsmelk is de waardplant. Te vinden langs bosranden en op zonnige plekken in het bos.

Jeneverbesdwergspanner (Eupithecia pusillata)  z  24-8-1989

Een zeldzame en bedreigde soort van jeneverbes die dus ook in tuinen kan worden aangetroffen. De vlinder komt niet in het westen van ons land voor.

 

 

Bijzondere soorten voor het eerst vanaf 2007 waargenomen

Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)  z  18 ex.

Deze soort schuift vanuit Zuid-Limburg geleidelijk op naar het noorden. Buiten Limburg zijn er echter nog nauwelijks waarnemingen.

Viervlakvlinder (Lithosia quadra)  zz  23-6-2007  en 12-9-2011

Dit is een trekvlinder die verspreid over het land wordt gezien.

Eikenprocessierups (Thaumatopoea processionea)   39 ex.

De vlinder heeft zich enorm uitgebreid, maar uit Noord-Holland, Friesland en Groningen stammen slechts weinig waarnemingen.

Eikenorvlinder (Cymatophorina diluta) zz  3-10-2012

Een soort van oude loofbossen met volgroeide eiken in het oosten (Overijssel en Achterhoek) en het oosten van Zuid-Limburg.

Zuidelijke grasuil (Mythimna vitellina) zz  18-6-2007

Deze trekvlinder wordt vooral in Zeeland gezien en niet boven de lijn Haarlem – Venlo.

Kompasla-uil (Hecatera dysodea)  zz

Een soort van wegbermen, ruderale terreinen en volkstuinen, maar niet in de noordoostelijke provincies. Als rups veel vaker waargenomen.

Geelbruine houtuil (Lithophane socia)  zz  9-3-2012

Loofbomen vormen de waardplantenvan deze zeer zeldzamen soort die vooral in de zuidelijke helft van ons land wordt gezien. Marcel heeft de vlinder ook waargenomen in het Hosetter- en Kerperbosch en op de Putberg.

Lchtgrijze uil (Lithophane ornitopus)  z   3 ex.

Vooral een soort van Zuid-Limburg en Midden-Limburg. Daarbuiten is hij zeer zeldzaam. Eik is de waardplant.

Diana-uil (Griposia aprilina) z    21-10-2013     23-10-2013

Deze soort is vooral van de Veluwe en Friesland bekend. De laatste jaren echter ook in Zuid-limburg op verschillende plekken waargenomen. Kannerberg, Keutenberg, Margaraten, Kerperbos, Vijlenerbos, Bovenste bos, Putberg, Heerlen. Vroeger ook bij Weert waargenomen. Hij komt niet in het westen voor met uitzondering van het Noordhollands duingebied.

Eikenuiltje (Dryobotodes eremita)  z   3-10-2011                23-10-13

Eik is de waardplant van deze soort die in het westen veel minder voorkomt. Ook in Zuid-Limburg is hij erg schaars.

Schijnpiramidevlinder (Amphipyra berbera)   98 ex.

Deze lastig te determineren soort van loofbomen en struiken komt in bossen, struwelen, tuinen en parken voor. Hij lijkt sterk op de piramidevlinder (Amphipyra pyramidea).

Zwart weeskind (Mormo maura) zz   3-8-2011 op smeer

Kruidachtige planten langs rivieroevers of moerassen, breidt zich uit naar het noorden. Vooral Zuid- en Midden-Limburg. Komt veel beter op smeer dan op licht.

Zwartrandgrasuil (Apamea epomidion)  zz   8-7-2012

Een waarneming uit Zeeland de rest Zuid-Limburg. Keutenberg, Vijlenerbosch, Oombos, de Kluis.

Bont halmuiltje (Oligia versicolor)  z   4-7-2013

Verspreid over het land, breidt zich uit, grassen, bossen heiden, graslanden.

Zandstofuil (Paradrina selini) zz   10-5-2009

Zeer zeldzaam, duinen en Zuid-Limburg, voorkeur voor droge zandige gronden, in 2010 een waarneming te Geulle.

Kadenistofuil (Caradrina kadenii)  zz   6 ex.

In 2006 voor het eerst in Nederland, langs de kust en vooral Zuid-Limburg., kruidachtige planten, heeft 2 generaties.

Karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa)   zz   3 ex. in 2011

Breidt zich uit, vooral de oostelijke helft, eik.

Tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria)  z    28-7-2013

Bedreigd, bosrank, verspreid over het land, minder in de westelijk helft, vooral Zuid-Limburg.

Strooiselstipspanner (Idaea laevigata) zz    5 ex.

Neemt toe alleen in Limburg en Brabant, dode plantenresten.

Donkere ogentroostspanner (Perizoma bifaciata)   zz    23-8-2013

Aan de kust en in Zuid-Limburg,  Op St. Pietersberg vorig jaar enkele ex.,ook in de Ooijpolder.

Papegaaitje (Chloroclysta siterata)  z   4 ex.

Loofbomen vooral eik, aan een enorme opmars bezig.

Esdoorndwergspanner (Eupithecia inturbata)  zz    19 ex.

Vooral Zuid-Limburg, pas sinds 1989 in Nederland, spaanse aak vaak op kalkrijke bodem, neemt in aantal toe.

Vingerhoedskruiddwergspanner (Eupithecia pulchellata)  z   13-6-2011

Breidt zich uit, maar in het westen zeer schaars, door gericht zoeken kun je de rupsen vrij gemakkelijk vinden.

Bruine bosrankspanner (Horisme vitalbata) zz    23-5-2011

Zuid-Limburg en enkele waarnemingen uit Zeeland.

Egale bosrankspanner (Horisme tersata) z     5 ex.

Vooral Zuid-Limburg, bijna niet in het westen.

Drievlekspanner (Stegania trimaculata) zz   6 ex.

Limburg, oosten van Brabant en Zeeland, populier, heeft 2 generaties, rukt verder op.

Dennenbandspanner (Pungeleria capreolaria) zz    19-8-2007

Zuid-Limburg vooral het zuidoosten enkele waarnemingen daarbuiten, Twello, Mook, Ospel, Posterholt, Schin op Geul, Heer, Epen (Onderste en Bovenste bos)

Donkere winteruil (Conistra ligula)  zz   32 ex. Waarvan de meeste op smeer.

Vroeger over het hele oosten van ons land verspreid. Nu nog voornamelijk in het zuid-oosten van Zuid-Limburg.

Deze mededeling bevat de volgende kenmerken in de database:

Besproken soorten


Besproken lokaties

Heerlen-Douve Weien, Putberg,

Trefwoorden


 

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden