Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Onderwerp

Het verloop van carbonaria naar nominaatvorm

Auteur

Ruud Vis

Datum

11-10-2014

Mededeling

 

De presentatie is gebaseerd op waarnemingen uit de volgende provincies:

 

Drente

4

Noord-Holland

14

Noord-Brabant

24

Gelderland

99

Limburg

23

Totaal:

164

 

Door de volgende waarnemers: Maurice Franssen, Tineke Kramer, Sandra Lamberts, Henk en Joke Stuurman. Allemaal hartelijk dank voor het leveren van de gegevens.

 

Oostvoorne 1963 en 1964                              1975-1985

1975-2013                                                       2006-2013

 

De figuren tonen aan, dat de zwarte vorm carbonaria van 73% in 1963-1964 in 50 jaar tijd is  teruggelopen naar 24%. Even kort een schets over de achtergrond van fenomeen carbonaria:

Ongeveer 150 jaar geleden werd de eerste carbonaria gevonden in door industrierook vervuilde steden in Engeland. Deze melanistische zwarte vlinders zouden tegen beroete achtergronden bijna onzichtbaar zijn voor predatoren zoals vogels. Dus meer zwarte vlinders overleven en zorgen voor nakomelingen. Het omgekeerde vindt dan plaats in "schone" gebieden. In Darwintaal: natuurlijke selectie begunstigt de zwarte vlinders in vervuilde gebieden en de lichte vlinders in onaangetaste gebieden.

 

Bernard Kettlewell heeft na jaren onderzoek met kweken, loslaten en terugvangen "aangetoond" dat de natuurlijke selectie inderdaad werkte. Te mooi om waar te zijn? Sindsdien staat het peper en zoutvlinder verhaal in alle middelbare biologieboeken.

 

In 2002 kwam het boek van Judith Hooper uit met de titel Of Moths and Men, een boek van 377 pagina's, uitgegeven door W.W. Norton & Company, New York-London.

In dit boek wordt aannemelijk gemaakt, dat met de data is gemanipuleerd en dat van de evolutie door natuurlijke selectie weinig overeind is gebleven.

 

We weten, dat carbonaria voor het eerst in Breda in 1867 werd aangetroffen. We weten ook, dat deze zwarte vorm razendsnel dominant werd. Maar die ontwikkeling heeft hoogstwaarschijnlijk niets te maken met vervuilde habitats.

 

Er zijn trouwens meer vlindersoorten, waarbij melanisme optreedt, zoals de spanner Agriopis leucophaearia.

 

Bijbehorende foto's

Bernard Kettlewell

Dit soort foto’s van de Peper en Zoutvlinder staan nog steeds in allerlei leerboeken.

 

 

Deze mededeling bevat de volgende kenmerken in de database:

Besproken soorten

Biston betularia (Peper-en-zoutvlinder), Agriopis leucophaearia (Kleine voorjaarsspanner),

Besproken lokaties

Breda 1867,

Trefwoorden

Melanisme, Kettlewell, Bernard, Carbonaria; Insularia; Nominaat, Evolutie,

 

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden