Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten

De Voorjaarsbijeenkomst 2024 is op zaterdag 24 februari 2024 te Schoonrewoerd!!

De jaarlijkse excursie van de secties Ter Haar en Snellen gaat dit jaar naar ‘Oostkapelle in Zeeland’. van 07 tot/met 09 juni verblijven we in ‘Groepsaccomodatie Weltevreden, Noordweg 50; 4356ED Oostkapelle’. Een mooie uitvalsbasis om in kleinere natuurterreinen nachtvlinders en micro‘s te inventariseren.. Het is rond die tijd uiteraard fantastisch ‘technisch weer’ en er is ruimte genoeg om te overnachten, dus komt allen.


Dit is de website van de sectie Ter Haar, een van de 9 secties van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV). Entomologie is een ander woord voor insectenkunde. De NEV is sinds 1845 de vereniging voor iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten. De NEV heeft, zoals gezegd, 9 secties, waarvan er zich twee met vlinders bezig houden: de sectie Snellen die zich vooral richt op de micronachtvlinders ("motjes") en de sectie Ter Haar die zich vooral bezig houdt met de 'macronachtvlinders'.


Dirk ter Haar

De sectie Ter Haar is genoemd naar Dirk Ter Haar, een entomoloog die aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw een uitgebreide studie maakte van de biologie en verspreiding van de Nederlandse macrovlinders. Zijn belangstelling ging uit naar zowel de dagvlinders als de nachtvlinders. Vooral die laatste groep was in die tijd nog erg onbekend en hij mag dan ook wel beschouwd worden als een pionier op dit gebied. Rond 1900 verscheen van zijn hand het naslagwerk 'Onze Vlinders'. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van alle Nederlandse macrovlinders en is geïllustreerd met vele prachtige tekeningen. In de slide show hierboven ziet u een aantal van de afbeeldingen uit zijn boek. Ook veel andere tekeningen die u op deze website aantreft zijn afkomstig uit dit naslagwerk.
.


De sectie Ter Haar:

  - Is opgericht in 1998.
  - Heeft ruim 100 leden.
  - Heeft als doelstelling de kennis over macronachtvlinders
    te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen.
  - Houdt zich vooral bezig met nachtvlinders.
  - Werkt op een wat hoger peil dan dat van de leek of
    absolute beginner.


De naam van de sectie luidt “Ter Haar”, genoemd naar de pionier Dirk ter Haar op dag- en nachtvlinder-gebied in Nederland eind Negentiende, begin Twintigste eeuw.Nachtvlinders waarnemen

Het zal duidelijk zijn dat het niet zo eenvoudig is om nachtvlinders te bestuderen. Zij zijn immers voornamelijk in de nacht actief. Er zijn twee veel gebruikte methoden om nachtvlinders te lokken: met behulp van stroop en met behulp van licht. Een flink aantal soorten nachtvlinders wordt aangetrokken door een mengsel van appelstroop, suikerwater en een scheutje bier. Vrijwel alle nachtvlinders worden echter in meer of mindere mate aangetrokken door licht. Op de foto hiernaast ziet u een impressie van het lokken van nachtvlinders in een natuurgebied. Een of twee speciale lampen beschijnen een verticaal gespannen laken. Meestal wordt eronder ook nog horizontaal een laken uitgespreid om het totale witte oppervlak zo groot mogelijk te maken.


Saaie Motten ???

Bij veel mensen leeft het idee dat alle nachtvlinders saaie grijze 'motten' zijn. De kleurenrijkdom zou beperkt zijn tot de veel opvallender dagvlinders. Dat is zeker niet het geval. Er vliegen ook in Nederland grote kleurrijke nachtvlinders rond. De foto hiernaast is deze zomer gemaakt in de Noord Hollandse duinen en toont een hand met maar liefst vijf pijlstaarten.
De pijlstaarten zijn een familie met in Nederland slechts 17 soorten, maar daartoe behoren wel de grootste en kleurrijkste nachtvlinders die we hier kunnen waarnemen. En soms zijn er van die avonden dat er tientallen op het laken afkomen, zoals dus afgelopen zomer in de duinen bij Egmond aan Zee.
Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden