Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Alle bedrijven, verenigingen en stichtingen in Nederland moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Aangezien de Sectie Ter Haar een ledenbestand en een website bezit valt zij ook onder de wet en zal zij aan de gestelde eisen moeten voldoen.

Dat betekent oa dat de website een zogenaamd SSL certificaat moet hebben (SSL = Secure Socket Layer). SSL is eigenlijk een verouderde term. SSL is de voorganger van het huidige TLS, Transport Layer Security. Maar omdat de term SSL zo is ingeburgerd, wordt deze nog overal gebruikt. Websites met een SSL certificaat maken het mogelijk om privacy gevoelige gegevens op een veilige (want versleutelde) manier via de browser uit te wisselen. Deze websites zijn te herkennen aan de https:// (ipv http://) en het hangslotje in het webadres. Onze sectie bezit een SSL certificaat.

Daarnaast moet de vereniging beschikken over een Privacy Verklaring waarin wordt uitgelegd hoe de vereniging omgaat met NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), mailadressen en bijvoorbeeld foto‘s, gemaakt tijdens excursies en bijeenkomsten. Hieronder vindt u deze verklaring.

U kunt de verklaring ook als Word document openen en/of downloaden.


Privacy

 

De privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze leden is voor ons heel belangrijk. Daarom leggen we op deze pagina uit hoe we binnen de sectie Ter Haar met privacy, security en persoonlijke gegevens omgaan.


Persoonlijke gegevens

Als eerste kunt u hier lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens: welke data verzamelen we, waarom verzamelen we die, hoe lang bewaren we die, welke inzichten en invloed heb je zelf op die data, wie kunnen er bij die gegevens en tenslotte hoe zorgen we dat er niemand anders bij die data kan.

Alle persoonlijke data wordt bijgehouden in onze ledenadministratie. Er is geen andere plek waar we persoonlijke data opslaan.


De persoonlijke data die we opslaan zijn: de NAW gegevens, telefoonnummer(s), email-adres(sen).. De contactinformatie slaan we op om leden te voorzien van de Franje, te informeren over activiteiten en andere belangrijke mededelingen.


We bewaren deze data vanaf het moment van inschrijven tot en met het moment van uitschrijven. Op het moment van uitschrijven wordt het lid en alle bijbehorende persoonlijke informatie verwijderd uit de ledenadministratie. Door middel van een mail naar de secretaris kan een lid ten alle tijde inzicht krijgen in zijn of haar gegevens. Een lid kan op elk moment vragen om volledige verwijdering van alle persoonlijke gegevens. Daarop zullen zijn data uit de ledenadministratie worden verwijderd. Hij of zij is daarmee effectief geen lid meer van de sectie Ter Haar.

We zorgen ervoor dat alleen diegenen bij persoonlijke data kunnen die daar ook reden toe hebben bij het uitvoeren van hun functie. Het bestuur heeft volledige toegang tot de data van de leden. Dit kunnen bijvoorbeeld e-mail adressen zijn ten behoeve van een mailing. De computer waarop de data worden bewaard, is beveiligd door middel van sterke wachtwoorden. Zo weten we zeker dat ook niemand anders zich toegang tot de informatie in de ledenadministratie kan verschaffen.


Beveiliging ICT

Naast bovengenoemde beveiliging zorgen we er verder voor dat onze website altijd automatisch voorzien is van de laatste beveiligingsupdates. De data van en naar de website zelf wordt versleuteld verstuurd en authenticiteit van de website is geregeld middels een gecontroleerd SSL certificaat.


Beeldmateriaal

We publiceren alleen beeldmateriaal van leden als we daar expliciete toestemming van hebben van de betreffende leden. Allereerst kan voor elk nieuw lid bij de aanmelding aangeven of er bezwaar is voor het publiceren van foto’s. Waar nodig kan middels een mail naar de secretaris de opgegeven voorkeur op een later moment worden ingezien en/of gewijzigd.


We zorgen ervoor dat er geen foto’s worden gemaakt en gepubliceerd van leden waarvoor is aangegeven dat er bezwaar is tegen deze publicatie.


Ten tweede zullen we het nemen van foto’s tijdens bijeenkomsten en excursies altijd van tevoren aankondigen en nog een keer extra om uitdrukkelijke toestemming vragen voor publicatie op onze website, op papieren flyers en posters of op sociale media.


Implementatie

Het is van groot belang te zorgen dat bovengenoemde aspecten voor data-security ook daadwerkelijk worden gevolgd in het dagelijkse handelen. Daarom zijn de aspecten uitgelegd aan alle bestuursleden, hebben we de informatie voor iedereen helder op de website staan en nemen we het omgaan met persoonlijke gegevens op in de instructie van bestuursleden.


Slotwoord

We vertrouwen met bovenstaande voldoende zorg te dragen voor een ieders privacy en veiligheid. Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben, of specifieke gevallen van mogelijke afwijking hebben opgemerkt, laat het dan s.v.p. zo snel mogelijk weten aan de secretaris van de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Inlognaam of password vergeten


U kunt hieronder uw E-mail adres opgeven.
Indien u op de ledenlijst staat, krijgt u een mail met uw nieuwe naam en password.