Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten

Van alle bijeenkomsten en excursies worden verslagen gemaakt, die u hier kunt vinden. Van de voor- en najaarsbijeenkomsten betreft het enkel een eenvoudig tekstueel verslag, dat ook in Word-formaat kan worden opgevraagd. De excursies worden veel uitgebreider beschreven en de verslagen verluchtigd met vele foto's van zowel de aanwezigen als interessante vlinder waarnemingen.
Uiteraard vereist het maken van dat soort verslagen de nodige tijd, zodat ze nog niet van alle excursies beschikbaar zijn.
Wel wordt er naar gestreefd om voor de website, naast het officiele verslag, een leuk aansprekend beeld verslag te maken. Hieronder staan de excursies beschreven waar een verslag in enigerlei vorm van beschikbaar is.   

Excursie 2016   

De Wieden; 24, 25 en 26 juni.   Het Nationale park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijk deel, de Wieden bij Giethoorn, en daar mochten de secties Snellen en Ter Haar dit jaar hun nachtvlinder inventarisatie uitvoeren. De Wieden is eigenlijk een cultuur landschap. Gedroogd veen (turf) is goede brandstof om huizen mee te verwarmen en vanaf de vijftiende eeuw werd er dan ook massaal veen afgegraven om turf te winnen. .....


Klik hier voor een uitgebreid beeldverslag van de excursie van 2016.   


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden