Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten
Excursie 20111, 2 en 3 juli 2011

De Meinweg (Limburg)

Een beeldverslag van Sandrsa Lamberts


Karakteristiek beeld van de Meinweg

Het park ligt in de meest oostelijke hoek van Midden-Limburg en het natuurgebied loopt aan drie kanten door in Duitsland. Kenmerkend voor Nationaal Park De Meinweg is het unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen van wel 50 meter. Eerst een aantal sfeer impressies van Sandra:


Een eerste sfeer impressie.


En nog een.Omdat het zo mooi is


Jap Smits en Henk Hunneman arriveren


Henk zet het laken op.

En natuurlijk besluiten we met alvast een aantal foto's van waargenomen soorten.


Hypomecis punctinalis, de (ringspikkelspanner) is en heel gewone soort.


Evenals Cybosia mesomella het (vierstipbeertje), een vertegenwoordiger van de beertjes waarvan de rupsen o korstmossen leven.

En nog een paar gewone soorten:.


Deltote pygarga de (donkere marmeruil) is misschien wel een van de algemeenste.


Mythimna pudorina de (grijze grasuil) is een echte uil van graslanden. De rups overwintert en leeft van diverse grassen, waaronder riet, pijpenstrootje en rietgras.


Phalera bucephala de (wapendrager) is ook algemeen, maar wordt door alle kijkers als bijzonder mooi beschouwd.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden