Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


De excursies worden vaak uitgebreid beschreven en de verslagen verluchtigd met vele foto's van zowel de aanwezigen als interessante vlinder waarnemingen.
Uiteraard vereist het maken van dat soort verslagen de nodige tijd, zodat ze nog niet van alle excursies beschikbaar zijn.
Wel wordt er naar gestreefd om voor de website, naast het officiele verslag, een leuk aansprekend beeld verslag te maken. Hieronder staan de excursies beschreven waar een verslag in enigerlei vorm van beschikbaar is.

In 2020 en 2021 zijn er geen excusies georganiseerd ivm de corona pandemie.   

Excursie 2023   

Drenthe 23 tot/met 25 juni.   De jaarlijkse excursie van de secties Ter Haar en Snellen ging dit jaar naar zuidwest Drenthe. Van 23 juni tot 25 juni was 'School in Bos’ te Wilhelminaoord de uitvalsbasis om in het Drents-Friese Wold en kleinere natuurterreinen nachtvlinders en micro’s te inventariseren, mede ten behoeve van de Drentse nachtvlinderatlas in wording.


Klik hier voor het totale definitieve excel bestand.


Klik hier voor het definitieve verslag van de excursie van 2023 door Klaas Kaag en Gerrit Tuinstra.   


Excursie Schoorlse Duinen en het Zwanenwater;
1, 2 en 3 juli.   

Excursie 2022   


De jaarlijkse excursie van de secties Ter Haar en Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging kon, na twee jaar COVID-uitstel, gehouden worden van 1 tot 3 juli 2022. Er waren 29 deelnemers die gevangen hebben in de Schoorlse duinen en het Zwanenwater. De resultaten hiervan worden in dit verslag weergegeven. De Schoorlse Duinen zijn ruim 1700 ha extreem kalkarme duinen, direct ten noorden van het Noordhollands Duinreservaat. Door het ontbreken van een gesloten vegetatiedek, vanwege de kalkarmoede in combinatie met overexploitatie door de lokale bevolking is het zand ver landinwaarts gestoven waar eeuwenlang geprobeerd is de duinen te fixeren. De duinen zijn daardoor zeer breed bijna 5 km) en aan de binnenduinrand hoog (>50m)


En klik hier voor een een verslag van de excursie van 2022 door Klaas Kaag   Excursie 2019   

Nationaal park de Maasduinen in Noord Limburg; 23, 24 en 25 augustus.   Het Nationaal Park ligt aan de oost oever van de Maas in Noord Limburg tussen Arcen en Gennep. Het is zo‘n 25 km lang (van plusminus noord naar zuid) en zo‘n 2 tot 3 km breed; in totaal 4500 hectare. Het gebied vormt daarmee de langste rivierduin gordel in Nederland. Naar aanleiding van een gesprek met de beheerders van het gebied zijn de excursie locaties nog uitgebreid met een aantal gebieden buiten het nationaal park, waarvan de Ravenvennen bij Venlo en de Baendt bij Well de belangrijkste zijn.


Klik hier voor een eerste impressie van de excursie van 2019 door Hans Groenewoud.   


Klik hier voor het definitieve verslag van de excursie van 2019 door Maurice Franssen en Hans Groenewoud.   

De Zuid Hollandse Duinen; 15, 16 en 17 juni.   

Excursie 2018   


Dit jaar zijn de secties Snellen en Ter Haar neergestreken in de Zuid Hollandse Duinen voor hun jaarlijkse nachtvlinder inventarisatie weekend. Wij sluiten daarbij aan bij het 5000 soortenjaar dat dit jaar in dit gebied wordt georganiseerd door Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. Lees meer over het 5000 soortenjaar op https://5000soortenjaar.nl Hoewel het weer niet echt meewerkte was het een zeer leuk, gezellig en succesvol weekend.


Klik hier voor een eerste impressie van de excursie van 2018 door Sandra Lamberts.   


En klik hier voor een een definitief verslag van de excursie van 2018 door Sandra Lamberts en Arnold Wijker.   Excursie 2016   

De Wieden; 24, 25 en 26 juni.   Het Nationale park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijk deel, de Wieden bij Giethoorn, en daar mochten de secties Snellen en Ter Haar dit jaar hun nachtvlinder inventarisatie uitvoeren. De Wieden is eigenlijk een cultuur landschap. Gedroogd veen (turf) is goede brandstof om huizen mee te verwarmen en vanaf de vijftiende eeuw werd er dan ook massaal veen afgegraven om turf te winnen. .....


Klik hier voor het verslag van de excursie van 2016.   


En hier voor een uitgebreid beeldverslag van de excursie van 2016.   

Eemland (Soest, Baarn e.o.); 27, 28 en 29 juni.   

Excursie 2014   


Het gekozen gebied ligt in de Utrechtse heuvelrug. Dit is een stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien), 150.000 jaar geleden. Gletsjers die vanuit het noorden ons land binnendrongen stuwden aan de zijkant bevroren ondergrond omhoog en groeven diepe bekkens uit. De verschillende gebieden, die bezocht zijn, vallen onder het beheer van Utrechts Landschap, Ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer en Landgoed Pijnenburg. En zoals op de foto duidelijk te zien is hoorde daar ook het vliegveld van Soesterberg bij!

Klik hier voor het verslag van de excursie van 2014 door Remco Vos en Violet Middelman.   


Excursie 2013   

De Noord Hollandse Duinen; 12, 13 en 14 juli.   Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden.

Klik hier voor het verslag van de excursie van 2013 door Dick en Mathilde Groenendijk.   

Nationaal Park
De Meinweg (Limburg); 1, 2 en 3 juli.   

Excursie 2011   


Nationaal Park De Meinweg is een circa 1800 ha groot natuurgebied, gelegen in de gemeente Roerdalen ten oosten van Roermond. Kenmerkend voor Nationaal Park De Meinweg is het terrasvormig landschap, variërend in hoogte van 10-80 meter. Loodrecht op de terrassen doorsnijden twee beken het gebied. In het noorden is dit de Boschbeek, een beek met beekbegeleidende bossen, natte en droge heide en gagelstruwelen. De Boschbeek vormt de noordelijke grens van het gebied en tevens de grens met Duitsland. De zuidgrens wordt gevormd door de Roode Beek.

Klik hier voor het definitieve verslag van de excursie van 2011 door Ernest van Asseldonk, Henk Hunneman en Maurice Franssen

En hier voor een beeldverslag van de excursie van 2011 door Sandra Lamerts.

En klik hier voor verslag van de excursie van 2011 in Entomologische Berichten.
 

Boschbeekdal in Meinweg. Open natte en droge heide met gagelstruwelen.

De heide in het Meinweggebied is ontstaan uit het oorspronkelijke eiken-berkenbos als gevolg van roofbouw. Er worden twee typen heide onderscheiden: vochtige heide en droge heide. Vochtige heide vinden we vooral rond de vennen en langs beide beekdalen. Hier treffen we ook uitgestrekte gagelstruwelen aan. In de droge heide overheerst de struikheide.

Excursie 2009   

De bovenloop van de Drentse Aa; 26, 27 en 28 juni.   De bovenloop van de Drentse Aa wordt in het bijzonder gekenmerkt door het stelsel van smalle of bredere beken, of beter gezegd “diepjes”, zoals ze hier genoemd worden. In het gebied liggen het Anloër Diepje, het Gasterensche Diep, het Taarlosche Diep, het Oudemolensche Diep, het Schipborgsche Diep, het Looner Diep, het Rolder Diep en de Scheebroeker Loop .....


Klik hier voor het verslag van de excursie van 2009 door Gerrit Tuinstra   

Zuid Limburg, De Sint Pietersberg; 12, 13 en 14 juli.   

Excursie 2008   


De Sint-Pietersberg behoort tot de meest bekende natuurgebieden in Nederland. Van deze enige Nederlandse berg − Europees gezien niet meer dan een rimpeling in het landschap − resteert slechts een schamele 125 ha. In feite is het een voorpost van een in België beginnende kalkbrug. Ondanks de grote aanslagen die er door de cementindustrie de afgelopen eeuw is aangericht, is de heuvel voor Nederlandse begrippen nog steeds van groot belang voor het voorkomen van een bijzondere flora en fauna .....

Klik hier voor het verslag van de excursie van 2008 door Frans Post.   


De Groote Peel; 25, 26 en 27 juni.   

Excursie 1999   Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied van 1.348 hectare in het veengebied Peel, op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het natuurgebied is deels eigendom van Staatsbosbeheer en deels van de gemeente Asten. Het behoort sinds 1993 tot de nationale parken van Nederland en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.


Klik hier voor een kleine foto impressie uit 1999 van
Rob de Vos met enkele opvallende jonge deelnemers
(waar blijft de tijd....)
  Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden