Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

 • Wat zijn insecten?
 • Insectengroepen
 • Evolutie 


Lepidoptera

 • De schubvleugeligen
 • Micro vs macro lepidoptera
 • Dag en nachtvlinders
 • Evolutie
 • Nieuwste taxonomische inzichten


De Franje is het gezamenlijke verenigingsblad van de secties Snellen en Ter Haar. Het verschijnt tweemaal per jaar en bevat o.a. de verslagen van de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de secties. Daarnaast worden ook de faunistische mededelingen die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten, vaak uitgebreid beschreven. Het blad wordt digitaal (als pdf) aan alle leden opgestuurd. Degenen die dat willen kunnen ook een papieren versie toegestuurd krijgen.
De Franjes waarvan digitale versies beschikbaar zijn staan ook hier op de website. Hieronder vindt u een lijst met al deze Franjes. U kunt de tekst binnen de website bekijken door op het kopje 'Toon tekst' te klikken. U kunt ook een PDF downloaden.

LET OP: Op deze pagina staan nog niet ALLE franjes. Die zijn wel te vinden via een van de de de beide links : "Toon korte vorm van de lijst (van recent naar oud of van oud naar recent)" hieronder.

Toon korte vorm van de lijst (zonder inhoudsopgave (van recent naar oud))
(ALLE franjes)


Toon korte vorm van de lijst (zonder inhoudsopgave (van oud naar recent))
  

Franje No 51; Voorjaar 2023 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Maja de Keijzer – Verslag Najaarsbijeenkomst Sectie Ter Haar 15 oktober 2022
 • Hans Groenewoud – Begroting sectie Ter Haar 2023
 • Joke Stuurman – Vlinders in &lsquote;t Spijkbos
 • Derrit Tuinstra – Interessante macro&lsquote;s in 2022
 • Cees Gielis – Vlinders in de Vijfheerenlanden
 • Maurice Franssen – Het vlinderjaar 2022
 • Louis van Deventer – Verslag Najaarsbijeenkomst Sectie Snellen 5 november 2022
 • Violet Middelman en Remco Vos – Nationale Nachtvlindernacht 2022 bij het Groene Huis in Amersfoort, 1 juli 2022
 • Tineke Cramer – Korte mededelingen uit Noord-Brabant
 • Louis van DeventerMetasia ophialis (Treitschke, 1829) in Nederland
 • Ton Zijp – Meelmotten
 • Violet Middelman en Remco Vos – Rupsen– en bladmineerdersexcursie, 10 september 2022 in Swalmen
 • Tymo Muus – Sluipmoordenaar stikstof: vriend of vijand van de vlinder?
 • Erik van Nieukerken – 23e SEL Congres 2023 & 11e Forum Herbulot in Frankrijk
  "Conservation, Ecology and Systematics of Lepidoptera in a changing world"
 • Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar
 • Voorjaarsbijeenkomst sectie Snellen
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 50; Najaar 2022 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Maja de Keijzer – Verslag Voorjaarsbijeenkomst Sectie Ter Haar 26 februari 2022
 • Hans Groenewoud – Vlinders met een verhaal
 • Guus Dekkers – Vlinders van de Marker Wadden, vijf jaar na het opspuiten van nieuw land
 • Hanco Bakker – Project ARISE
 • Klaas Kaag – Hoe bijzonder was 2021: een ruige analyse
 • Louis van Deventer – De halmuiltjes onder de loep
 • Klaas Kaag – Over Apamea anceps (veldgrasuil) en A. sordens (kweekgrasuil)
 • Tymo Muus – Verslag bijeenkomst Snellen 2 april 2022
 • Ton Zijp – De klerenmot voelt zich thuis in Amstelveen
 • Sjaak Koster – De familie Cosmopterigidae Heinemann & Wocke [1876] –prachtmotten – in Nederland, met speciale aandacht voor het genus orhagenia (Chrysopeleiinae)
 • Klaas Kaag – Rietpalpmotten, Helcystogramma
 • John van Roosmalen – Enkele aspecten van de kweek van de kleine mosboorder, Batia lunaris
 • Tymo Muus – De gewone biesbladroller (Bactra lancealana) voor het eerst gevonden op de parapluplant, Cyperus papyrus
 • Tymo Muus – De biologie en beschrijving van de rups van Blastobasis decolorella(Wollaston, 1858) in Portugal
 • Caroline Elfferich – Knopig helmkruid: waardplant van de gewone coronamot
 • Charles Naves – Enkele opmerkingen omtrent waargenomen kleine vlinders
 • Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar
 • Najaarsbijeenkomst sectie Snellen
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 49; Voorjaar 2022 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Voorwoord van de voorzitter sectie Ter Haar
 • Tymo Muus en Remco Vos – Verslag bijeenkomst sectie Snellen 9 oktober 2021
 • Remco Vos – Sectie Snellen – Financieel jaaroverzicht 2021 en begroting 2022
 • Tymo Muus – De bladroller Bactra venosana (Zeller, 1847) als incidentele gast in Nederland
 • Guus Dekkers – Nachtvlinderweekend Grenspark Kalmthoutse Heide, 11-13 juni en 3 juli 2021, NEV secties Snellen en Ter Haar
 • Jack Windig – Lichte en donkere vormen van de Buxusmot – Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in Nederland en België
 • Hans Huisman – Bladrollers in Wezep
 • Tymo Muus – De biologie van Scythris dissimilella (Herrich-Schäffer, 1855) en S. scopolella (Linnaeus, 1767) inclusief de beschrijving van hun rupsen
 • Remco Vos – Bladmijnenexcursie Noordhollands Duingebied bij Bergen
 • Tineke Cramer – Enkele waarnemingen uit Noord-Brabant
 • Tymo Muus – Nieuwe voedselplanten van acht soorten microlepidoptera
 • Maja de Keijzer – Verslag Najaarsbijeenkomst Sectie Ter Haar 6 november 2021
 • Henk Stuurman – Bijlagen bij punt 1 Verslag Sectie Ter Haar
 • Gerrit Tuinstra – Interessante macro&lsquote;s in 2021
 • Cees Gielis – Update project nachtvlinders van Bhutan
 • Joke Stuurman – Rupsenkweek in coronatijd
 • Jeroen Voogd – Vooruitkijken naar de voorjaarsbijeenkomst
 • Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar
 • Voorjaarsbijeenkomst sectie Snellen
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 48; Najaar 2021 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Voorwoord vanuit het Snellen–bestuur
 • Voorwoord van de voorzitter Ter Haar: Een drukke zomer
 • Henk Stuurman en Maurice Franssen – Jaarrekening en bestuursmededelingen sectie Ter Haar
 • Tymo Muus – Een levende herinnering aan Jacques Wolschrijn
 • Klaas Kaag – Mini–excursies in de Schoorlse Duinen
 • Bert Groothedde – Waarneming van een Roodstreepspanner
 • Klaas Kaag – Excursie Snellen-Ter Haar 2022
 • Cees Gielis – Wespen en ...
 • Charles Naves – Bijzondere gasten in de snackbar
 • Gerrit Tuinstra – De app–groep Sectie Ter Haar
 • Cees Gielis – Spannende verhalen: Kaartje kopen?
 • Paul Kreijger – Vlinders in een ander perspectief – vervolg
 • Bijeenkomst sectie Snellen
 • Bijeenkomst sectie Ter Haar
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 47; Voorjaar 2021 Deel 1 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Woord van de redacteur: Revolución?!
 • Voorwoord van de voorzitter Ter Haar: Licht in het duister
 • Voorwoord vanuit het Snellen–bestuur
 • Henk Stuurman en Maurice Franssen – Begroting en bestuursmededelingen sectie Ter Haar
 • Remco Vos — Sectie Snellen – Financieel jaaroverzicht 2020 en begroting 2021
 • Louis van Deventer – Nieuwe of ongewone soorten voor enkele natuurgebieden in Brabant van 2019 en 2020
 • Gerrit Tuinstra – Nachtvlinders in het Lauwersmeer in 2020 – een goed seizoen?
 • Jack Windig – Waarneming.nl en nachtvlinders in 2020
 • Klaas Kaag: – Vierbandspanners
 • Maurice Franssen – Nachtvlinders in de Groene Grens
 • Gerrit Tuinstra – Interessante micronachtvlinders in 2020
 • Guus Dekkers – Vijf jaar nachtvlinders en micro&slquo;s zoeken in Grenspark Kalmthoutse Heide
 • Erik J. van Nieukerken – Waarnemen en determineren van bladminerende vlinders, met name Nepticulidae
 • Charles Naves – Idaea inquinata wordt nog steeds regelmatig te Drempt waargenomen
 • Bijeenkomsten secties Snellen en Ter Haar
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 47; Voorjaar 2021 Deel 2 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Klaas Kaag –Excursieprogramma 2021
 • Karin Verspui –Vlinderillustraties uit het achttiende– en negentiende-eeuwse Nederland
 • Gerrit Tuinstra – Scoparia conicella Schuinbandgranietmot – nieuw voor Nederland
 • Sander Pruiksma – Kleurvariaties bij mannetjes van Agriopis leucophaearia
 • Violet Middelman en Remco Vos – Bladmineerdersexcursie bij Kwintelooijen, Rhenen op 29 september 2020
 • Erik J. van Nieukerken – Hoeveel soorten Phyllonictis hebben we in Nederland(en België)?
 • Maurice Franssen – Spannende verhalen
 • Maurice Franssen – Wil jij soms dood?
 • Klaas Kaag – Inheemse vlinders op Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers (2)
 • Tymo Muus – De biologie van Gynnidomorpha alismana, met lidsteng (Hippuris) als nieuwe voedselplant
 • Tymo Muus – De biologie van Ancylosis oblitella, gevonden op heidespurrie (Spergula morisonii)
 • Paul Kreijger – Vlinders en insecten in een ander perspectief
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 46; Najaar 2020 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Openingswoord bestuur sectie Ter Haar: Spannende tijden
 • Openingswoord vanuit het Snellen bestuur
 • Maja de Keijzer: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar
 • Joke Stuurman: Nachtvlinders in het Spijkbos
 • Maurice Franssen: Project NachtVlinderdas
 • Klaas Kaag: Leuke waarnemingen in 2019
 • Klaas Kaag: Vierbandspanners
 • Klaas Kaag en Gerrit Tuinstra: Vierbandspanners vervolg
 • Frans Post: Peelvlinders
 • Bestuur sectie Snellen: Bestuursmededelingen sectie Snellen
 • Violet Middelman, Remco Vos & Tymo Muus: Een mini-nachtvlinderexcursie op de voormalige vliegbasis Soesterberg
 • Remco Vos & Tymo Muus: Inheemse vlinders op Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers
 • Guus Dekkers: Zeepkruidkokermot: Coleophora saponariella Heeger, 1848
 • Hans Huisman: Het wonderlijke jaar 2020. Over soorten die er niet waren
 • Jan Asselbergs: Vijgenskeletteermot (Choreutis nemorana)
 • Maurice Franssen en Tymo Muus: Vlinderboeken of -spullen over? De secties helpen u!
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Richtlijnen voor auteurs van Franje

Franje No 45; Voorjaar 2020 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Woord van de redactie
 • Maja de Keijzer: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar
 • Frans Post: Faunistische terugblik 2019
 • Hans Huisman: Nieuwe of ongewone soorten voor Wezep en Ouddorp
 • Siep Sinnema: Bijzondere waarnemingen in het Wijnjeterper Schar
 • Jeroen Voogd: Het Nachtvlinderboek; Gevolgen extreme zomer 2018
 • Maarten Eysker: Nachtvlinders thuis in Oegstgeest in 2019
 • Hans Groenewoud: Excursie 2019 in de Maasduinen; een eerste evaluatie
 • Gerrit Tuinstra: Waarnemingen in het Lauwersmeergebied
 • Maurice Franssen: Een vreemde Eikenprocessierups
 • Joke Stuurman-Huitema: Waarnemingen 2019
 • Jurriën van Deijk: Nieuws over Noctua
 • Violet Middelman en Tymo Muus: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen
 • Ben van As: Op zoek naar enkele opvallende kokermotten
 • Hans Huisman: Enkele opvallende micro‘s uit 2018
 • Klaas Kaag: Een vroege Celypha rosaceana
 • Klaas Kaag: Micro-vlinders in de Schoorlse duinen
 • Ben van As: Op zoek naar enkele opvallende kokermotten
 • Charles Naves: Enkele recente leuke waarnemingen
 • Tymo Muus: Enkele nieuwe en interessante Lepidoptera in Kroatië
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 44; Najaar 2019 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Violet Middelman en Tymo Muus: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen
 • J¨rg Schmid: Microlepidoptera in the Alps: Species, Biology, Survival strategies
 • Gerrit Tuinstra: Interessante micro‘s
 • Jurriën van Deijk: Leuke waarnemingen van micro‘s
 • Jurriën van Deijk: LedEmmer
 • Tymo Muus: De herkenning van de weidemotten (Phycitodes) in Nederland
 • Maurice Franssen: Wat doet de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF)?
 • Erik van Nieukerken: Word lid van de SEL!
 • Maja de Keijzer: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar
 • Maurice Franssen: Het vlinderjaar 2018
 • Joke Stuurman-Huitema: Bijzondere gevangen macro‘s
 • Rob de Vos: Naturalis Biodiversity Center 2.0
 • Jeroen Voogd: Vlinderwaarnemingen en het boek.
 • Hans Groenewoud: Macrolepidoptera van Heumensoord
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 43; Voorjaar 2019 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Tymo Muus: Verslag najaarsbijeenkomst Snellen op 3 november 2018
 • Harry Groenink: Bijzondere vondsten in 2018
 • Chris Snyers: Evolutie, kennis en verspreiding van microlepidoptera in België
 • Sifra Corver: Een vlinderverhuizing
 • Tymo Muus: Microlepidoptera 2000-2018: van ooglapjes tot vikings
 • Tymo Muus: Nieuwe en interessante echte motten in Nederland en België III ..............
 • Charles Naves: Een zeer afwijkende vorm van Phycita roborella: een vervolg
 • Maja de Keijzer: Verslag najaarsbijeenkomst Ter Haar op 20 oktober 2018
 • Joke Stuurman: Over de grote vos en een aantal rupsenkweken
 • Trees Kaizer: Twee bijzondere soorten op licht .
 • Maarten Eysker: Nachtvlinders in Oegstgeest
 • Klaas Kaag: Raadsels rond Mesapamea secalis, Diarsia brunnea en Catocala sponsa
 • Gerrit Tuinstra: Interessante macro‘s in 2018
 • Harry Groenink: Bijzondere waarnemingen in Overijssel
 • Maurice Franssen: De sponzige sponsa
 • Jeroen Voogd: Drie korte punten
 • Frans Post: Protolampra sobrina en de dynamiek van nachtvlindernachten
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar
Enkele ‘faunistische’

Franje No 42; Najaar 2018 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Siep en Jannie Sinnema en Gerrit Tuinstra: Verslag van de excursie van de secties Ter Haar en Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) in De Wieden (Overijssel) e.o. van 24-26 juni 2016
 • Violet Middelman: Het Dashorsterpad bij Woudenberg
 • Jaap Zwier: Verhuizen en aardige waarnemingen in een kleine tuin
 • Tymo Muus: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 7 april 2018
 • Hans Huisman: Een bijzondere Caloptilia
 • Charles Naves: Vlinderwaarnemingen te Drempt en omgeving
 • Willem Oosterhof: Gasten rond de jaarwisseling
 • Remco Vos: Onze eigen omgeving blijft ons verrassen
 • Tymo Muus: Enkele ‘faunistische’ uitblinkers, waaronder Hypsopygia nostralis (Pyralidae)als nieuwe adventief in Europa
 • Maja de Keijzer: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar op 24 februari 2018
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 41; Voorjaar 2018 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Tymo Muus: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 14 oktober 2017
 • Ruben Meert: Nachtvlinderen met hamer en beitel: met andere ogen naar vlinders kijken
 • Gerrit Tuinstra: Interessante vangsten
 • Charles Naves: Jan Elfrink, een markante man op 102-jarige leeftijd overleden
 • Hans Huisman: Over enkele Belgische en Nederlandse tortriciden uit 2017
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst sectie Ter Haar op 4 november 2017 te Schoonrewoerd
 • Joke Stuurman: Het Snellen/Ter Haarweekend in België in de Hoge Venen
 • Marcel Prick: Bijzondere soorten in 2016 en 2017 in Zuid-Limburg
 • Gerrit Tuinstra: Interessante vangsten van macro-nachtvlinders uit 2017
 • Maurice Franssen: Indrukken van het vlinderjaar 2017
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 40; Najaar 2017 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Tymo Muus: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 25 februari 2017
 • John van Roosmalen: Een Phyllonorycter- en een Depressaria-vraagstuk
 • Koen van Dijken: Over enkele mineerders in het noorden
 • Remco Vos: Micro’s in Eemland (Soest en Baarn e.o.)
 • Tymo Muus: Op weg naar een micro veldgids
 • Guus Dekkers: Micro’s van de Zoom
 • Charles Naves: Vlinderwaarnemingen te Drempt en omgeving
 • Klaas Kaag: Gedigitaliseerde boeken
 • Jaap Zwier: Een vergissing
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar op 1 april 2017
 • Guus Dekkers: Macro’s van de Brabantse Wal
 • Joke Stuurman: Bijzondere waarnemingen
 • Gerrit Tuinstra: Over Eupithecia selinata de eppedwergspanner
 • Frits Bink: Proboscisologie
 • Maurice Franssen: Klein Bylaer: een vlinderoase in de Gelderse Vallei
 • Wim Veraghtert: Groeten uit een mottig Vlaanderen
 • Klaas Kaag: Een vlinder met een touwtje deel 2
 • Gerrit Tuinstra: Vlinders in het Lauwersmeer
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 39; Voorjaar 2017 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 5 november 2016
 • Hugo van der Wolf: Anton Cox (1948-2016)
 • Hans Huisman: Bijzondere soorten uit Ouddorp, de Wieden en de collectie Schreurs
 • Trees Kaizer: een vlinder in mijn tuin
 • Chris Snyers: Verspreiding van de vijgenskeleteermot in België en Nederland.
 • Wolfgang Wittland: Delplanqueia dilutella und D. inscriptella
 • Tymo Muus: Over Cryptoblabes gnidiella
 • Financieel overzicht Snellen
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar op 8 oktober 2016
 • Sandra Lamberts: Een memoriam voor Anton Cox
 • Joke Stuurman: Ervaringen met de Heremiet in Thüringen.
 • Klaas Kaag: Vlinder aan een touwtje.
 • Frits Bink: Hipparchia semele (Heivlinder) baltst anders
 • Siep Sinnema: Verklaring van puddling bij Papilio zalmoxis
 • Maurice Franssen: Highlights” van het jaar 2016
 • Hans Huisman: Leuke soorten uit Wezep en Ouddorp.
 • Jeroen Voogd: Biologie en ecologie van de herfstspinner
 • Bijlage 1: Aanpassing reglement
 • Bijlage 2: Begroting Ter Haar 2017
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Snellen
 • Programma volgende bijeenkomst sectie Ter Haar

Franje No 38; Najaar 2016 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 2 april 2016 te Schoonrewoerd
 • Camiel Doorenweerd: Phyllocnistis unipunctella, eenstipslakkenspoormot: morfologisch verschil tussen boven- en onderzijdig minerende rupsen en veranderende fenologie
 • Chris Snyers: Bucculatrix chrysanthemella Rebel, struikmargrietooglapmot, nieuw in de Benelux (Lepidoptera: Bucculatricidae)
 • Hans Huisman: Over enkele voor ons land nieuwe soorten uit het genus Depressaria Haworth
 • Willem Oosterhof: Micro’s van de afgelopen winterperiode
 • Tymo Muus: Zakdragers: diversiteit, verspreiding en levenswijze
 • Tymo Muus: Lepidotarphius perornatellus (Walker) adventief in Nederland
 • Tymo Muus: Nieuwe en interessante echte motten (Tineidae) in Nederland en België II
 • Hans Groenewoud: Verslag voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar op 27 februari 2016
 • Trees Kaizer: Over een groot aantal dia’s.
 • Frits Bink: De lessen van de grote vuurvlinder
 • Guido Verschoor: Nachtvlindermonitoring in Limburg
 • Willem Ellis: Het jaar 2015, hoe het was en hoe het verliep
 • Sandra Lamberts en Guido Verschoor: Bosrankafhankelijke macronachtvlinders in Limburg
 • Klaas Kaag: Nieuws uit het noorden

Franje No 37; Voorjaar 2016 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 10 oktober 2015 te Schoonrewoerd
 • Koen van Dijken: een schijnbaar nieuwe Phyllonorycter voor Nederland
 • Paul van Wonderen: paringsgedrag van Cosmopterix zieglerella
 • John van Roosmalen: faunistische mededelingen Noordhollands Duinreservaat
 • Gerrit Tuinstra: interessante micro’s in 2015
 • Trees Kaizer: Interessante vangst tijdens nachtvlinderavond
 • Hans Huisman: micro’s van de afgelopen jaren en een mogelijke nieuwe soort voor ons land
 • Remco Vos: Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting kalenderjaar 2016
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar op 2015 te Schoonrewoerd
 • Hans Groenewoud: presentatie Ties Huigens over bijzondere waarnemingen van het afgelopen jaar en de nieuwe tool van de werkgroep Vlinderfaunistiek
 • Joke Stuurman: vervolg kweek purperbeer (Rhyparia purpurata) en Hadena sp.
 • Ab Goutbeek: boek over het Eikenhakhout langs de Vecht
 • Lothar Rutten: Acronicta strigosa, moerasbos-uil, in Riethoven.
 • Maurice Franssen: intimiteiten met Mesapamea’s
 • Gerrit Tuinstra: interessante macro’s in 2015.
 • Harry Groenink: een aantal bijzondere macro’s
 • Siep Sinnema: Bijzondere waarnemingen in Friesland en opvallend gedrag van Papilio zalmoxis
 • Henk Stuurman: Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting kalenderjaar 2016


Franje No 36; Najaar 2015 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 28 februari 2015 te Schoonrewoerd
 • Louis van Deventer: Bijzondere microlepidoptera uit Brabant
 • Willem Ellis: Nachtvlinderstand in 2014
 • Camiel Doorenweerd: Gaan micro-CT scans genitaalpreparaten vervangen?
 • Koen van Dijken: Micro’s in het Beijumerbos
 • Klaas Kaag: Nieuwe micro’s in de Kop van Noord-Holland
 • Jan Scheffers: Opmerkelijk: Lampronia morosa
 • Hans Huisman: Enkele micro’s
 • Hugo van der Wolf: Coleophora boreella voor de tweede maal gevonden
 • Ben van As: Het waarnemerseffect bij Ectoedemia quinquella
 • Tymo Muus: De aquariummicro Parapoynx diminutalis
 • Tymo Muus: De jaarlijsten en de toekomst
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst Sectie Ter Haar op 4 april 2015 te Schoonrewoerd
 • Gerrit Tuinstra: ‘Voorlopige atlas’ van de Macro nachtvlinders in Friesland
 • Trees Kaizer: laat een aantal vlinders zien.
 • Joke Stuurman: Rupsen van de purperbeer (Rhyparia purpurata)
 • Ruud Vis: Biston betularia II
 • Tymo Muus: De toekomst van de ‘Jaarlijsten’
 • Sandra Lamberts: Nachtvlindermonitoring in Limburg 2014
 • Marcel Prick: Bijzondere waarnemingen van macronachtvlinders in 2014
 • Ben van As: Vlinders in bunkers
 • Sandra Lamberts: Zeven onvergetelijke weken in Peru
 • Frans Post: Bijzondere waarnemingen
 • Harry Groenink: Vlinders zien met diverse afwijkingen.
 • Bijlage: verslag kascommissie


Franje No 35; Voorjaar 2015 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 1 november 2014 te Schoonrewoerd.
 • Gerrit Tuinstra: Vangsten interessante micros‘s 2014
 • John van Roosmalen: Vondsten in het Noordhollands Duinreservaat en omgeving
 • Cees Gielis: Vondsten van vlinders in nestkasten en tonderzwammen
 • Camiel Doornweerd: Een interactieve sleutel voor de Lithocolletinae
 • Jan Scheffers: voortplanting Tuta absoluta (Meyrick) in de buitenlucht
 • Tymo Muus: Samenvatting weekendexcursie 2014
 • Tymo Muus: Nieuwe en interessante Tineidae in Nederland en België
 • Klaas Kaag: Over kleine parelmotjes rond Den Helder
 • Maarten Eysker: Microlepidoptera rond mijn huis in Oegstgeest
 • Hans Huisman: Vangsten van het afgelopen jaar
 • Hans Groenewoud: Verslag bijeenkomst sectie Ter Haar 11 oktober 2014 te Schoonrewoerd
 • Gerrit Tuinstra: Een aantal vangsten van macrolepidoptera in 2014
 • Ruud Vis: Het verloop van carbonaria naar nominaatvorm.
 • Siep Sinnema: Een paar bijzondere vangsten uit Friesland
 • Klaas Kaag: Bijzondere vondsten in en rond Den Helder
 • Jeroen Voogd: Beren op de Veluwe
 • Joke Stuurman: Bijzondere waarnemingen in 2014
 • Maarten Eysker: Macrolepidoptera rond mijn huis in Oegstgeest
 • Maurice Franssen: ‘Nachtvlinders belicht’ digitaal beschikbaar
 • Het financieel overzicht 2014 en begroting 2015 sectie Ter Haar


Franje No 34; Najaar 2014 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 5 april 2014 te Schoonrewoerd
 • Willem Ellis: Willem heeft op basis van de gegevens in Noctua de regionale verschillen geanalyseerd in voor- en achteruitgang van de Nederlandse vlinders in de laatste 30 jaar
 • Marja van der Straten: Marja kreeg in augustus 2013 vijftien rupsen ter determinatie van een Belgische teler uit Rijkevorsel, die er schade van ondervond in zijn buitenteelt van bamboe, specifiek op soorten van de genera Phyllostachys en Fargesia
 • Erik van Nieukerken: Heliozelidae phylogeny and hostplant relationships
 • Hans Groenewoud: Verslag van de bijeenkomst van de Sectie Ter Haar op 22 februari 2014 te Schoonrewoerd
 • Gerrit Tuinstra: Een aantal vangsten van macrolepidoptera in 2013
 • Frans Post: Wanneer in de nacht vliegen welke vlinders? En Eupithecia pusillata
 • Jan Scheffers: Xanthia ruticilla (Esper) (=Spudaea ruticilla) of de vroege eikenuil.
 • Willem Ellis: Terugblik op de vlinderfauna in 2013.


Franje No 33; Voorjaar 2014 

   -  Toon tekst
   -  Toon PDF bestand

Inhoud:

 • Camiel Doorenweerd & Marja van der Straten: Verslag bijeenkomst Sectie Snellen op 12 oktober 2013 te Schoonrewoerd
 • Dick en Mathilde Groenendijk: Verslag Ter Haar en Snellen excursie Noord-Hollands Duinreservaat 2013
 • Hans Groenewoud: Verslag van de najaarsbijeenkomst van de Sectie Ter Haar op 2 november 2013 te Schoonrewoerd
 • Frits Bink: Dagvlinders in de Benelux


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden