Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 11 oktober 2014

Door: Hans Groenewoud

Aanwezig

Ben van As, Frits Bink, Jasper Boldingh, Stieneke Bontsema, Anton Cox, Sebastiaan van Doorn, Willem Ellis, Maarten Eysker, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Carel ten Ham, Hans Huisman, Abel Jagersma, Maurice Jansen, Dity Jongsma, Klaas Kaag, Jan Kerseboom, Trees Kaizer,  Maja de Keijzer, Violet Middelman, Willem Oosterhof, Jessie Paesschen, Marcel Prick, Lothar Rutten, Jan Scheffers, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Piet van Son, Joke Stuurman-Huitema, Johan Schipperen, Henk Stuurman, Barry Teunissen, Gerrit Tuinstra, Ruud Vis, Jeroen Voogd, Remco Vos, Rob de Vos, Kees Zwakhals.

 

Afwezig met bericht van verhindering:

Sandra Lamberts, Cun Wijnen, Wiebe Poppe, Mathilde Groenendijk, Dick Groenendijk, Ties Huijgens en Eddy Vermandel.

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze najaarsbijeenkomst van Ter Haar.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (22 februari 2014)

Tekstueel:  Bij de Rondvraag: Mythimna flavicolor moet zijn Mythimna favicolor (Pseudo-bleke grasuil).

Naar aanleiding van:

Geen opmerkingen.

 

Verslag is bij deze vastgesteld.Diverse bestuursmededelingen:

1.     Bestuurswissel: De bestuursleden Sandra Lamberts en Hans Groenewoud hebben hun termijn van 3 jaar er op zitten. Ze stellen zich allebei herkiesbaar en worden door de vergadering opnieuw gekozen.

 

 

Voortgang website Ter Haar

Hans Groenewoud legt een aantal nieuwe ideeën voor de website aan de vergadering voor:

1.     In het boek ‘Onze Vlinders’ van Ter Haar staan afbeeldingen en beschrijvingen van alle, in die tijd bekende, Nederlandse macro lepidoptera. Het zou leuk zijn om afbeeldingen en beschrijvingen uit die tijd bij de soorten op de website te laten zien. Dit is informatie die nergens anders op het web is te vinden. Ook niet op Vlindernet. Het idee wordt positief ontvangen. Wel rijst de vraag hoe het met het copyright gesteld is. Het boek is natuurlijk al oud en ook de uitgeverij van de laatste druk bestaat niet meer. Hans gaat uitzoeken of het is toegestaan is om deze informatie op de website te vermelden.

2.     Daarnaast had Hans het idee om een tool op de website te maken waarmee foto’s van moeilijke soorten interactief naast elkaar zouden kunnen worden gezet. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat men daar ook al bij Vlindernet mee bezig is en dat ‘Moeilijke soorten’ een thema is waar Vlindernet sowieso uitgebreid mee aan de slag wil. Dit hoeft dus niet op onze site te worden gedaan. We gaan dit dus niet doen.

 

Uit de zaal worden nog andere ideeën voor de site aangedragen:

1.     Laat vooral zoveel mogelijk links naar andere relevante sites zien.
(Daar wordt aan gewerkt)

2.     Zet ook een kort verslag van de bijeenkomst op de site.
(Dit gebeurt al; zie Verslagen / Excursies en dan Vergaderingen via de menu balk).

3.     Zet er een discussierubriek op met nieuws en/of discussie over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld rupsen kweken.

(Hans gaat bekijken hoe dit vorm kan worden gegeven)

4.     Kunnen de pdf’s van Franje op de site komen?
(Als tijdelijke overbrugging kunnen we dit doen, maar op termijn worden alle Franjes door Naturalis gedigitaliseerd en daar wordt dan waarschijnlijk ook een zoeksysteem aan gekoppeld. Dan zijn alle uitgaven via Naturalis eenvoudig digitaal te vinden).

 

Excursie 2014

Violet Middelman en Remco Vos geven een korte terugblik op de Snellen Ter Haar excursie van deze zomer in de buurt van Baarn en Soest. Het was een zeer geslaagde excursie. Mede natuurlijk vanwege een bijzondere locatie (vliegveld Soesterberg) en het mooie weer. Het heeft zo ongeveer overal in Nederland geregend, behalve in ons excursiegebied. Er zou wel eens een record aantal soorten waargenomen kunnen zijn, maar we zullen op het definitieve verslag moeten wachten om dat zeker weten.

 

 

Excursie 2015

Frans Post heeft aangeboden de excursie voor 2015 te organiseren. Datum en locatie (Brabant of miscchien nog een keer Limburg?) zijn nog niet bekend. We moeten dus nog even afwachten om te horen wat het gaat worden.

 

 

Rondvraag

Maurice Franssen meldt dat hij een kistje met opgezette dagvlinders heeft meegenomen die niet meer in zijn verzameling passen. Eenieder die belangstelling heeft mag er een greep uit doen. Wie het eerst komt die het eerst maalt.

Maurice Jansen meldt dat Eddy Vermandel afwezig is ivm ziekte.

Rob de Vos meldt dat hij museum laden voor een laag prijsje te koop heeft. Ook hier geldt weer: wie het eerst komt die het eerst maalt.

Violet Middelman meldt nog dat de eerstkomende bijeenkomst van Snellen op zaterdag 1 november 2014 valt.

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar:

Zaterdag 4 april 2015.

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden