Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag gecombineerde vergadering sectie Snellen & Sectie Ter Haar op 24 maart 2012 te Leiden (NCB Naturalis).

 

Steve Wullaert & Hans Groenewoud,

 

Aanwezig: Anna Almekinders, Ben van As, Jan Asselbergs, Kees van den Berg, Gerard Bergsma, Frits Bink, Henk Bunjes, Tineke Cramer, Willy de Prins, Jurate de Prins, Louis van Deventer, Sylvia van Deventer, Camiel Doorenweerd, Willem Ellis, Maarten Eysker, Maurice Franssen, Cees Gielis, Frans Groenen, Hans Groenewoud, Ab Goutbeek, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Henk Hunneman, Abel Jagersma, Maurice Jansen, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Let Kiel-Hartog, Ben Kruijsen, Hans van Kuijk, Sandra Lamberts, Mark Lammers, George van Lettow, Jippe van der Meulen, Violet Middelman, Tymo Muus, Charles Naves, Erik van Nieukerken, Wim Olyslager, Willem Oosterhof, Wiebe Poppe, Karel Rijsdijk, Peter Rooij, John van Roosmalen, Lothar Rutten, Andy Saunders, Johan Schipperen, Rob Schouten, Siep Sinnema, Jannie Sinnema, Chris Snyers, Piet van Son, Marja van der Straten, Henk Stuurman, Joke Stuurman, Gerrit Tuinstra, Kars Veling, Wim Verachtert, André Verboven, Eddy Vermandel, Daan Vestergaard, Rob de Vos, Remco Vos, Hugo van der Wolf, Steve Wullaert, Piet Zumkehr, Kees Zwakhals.

Afmeldingen: Jaap Zwier, Barry Teunissen, Jeroen Voogd, Mathilde en Dick Groenendijk.

 

De voorzitter opent de vergadering en dankt Naturalis en Erik van Nieukerken voor de gastvrijheid

 

Welkom aan Eddy Vermandel die er deze keer voor zorgt dat de geïnteresseerden hun entomologisch materiaal kunnen aanvullen. Boeken, entomologisch materiaal, netten e.d. staan uitgesteld.

 

Huishoudelijk deel sectie Ter Haar en Snellen

 

1. Afmeldingen en nieuwe leden Snellen:

Nieuwe leden: We verwelkomen 2 nieuwe Belgische leden! Dries de Vreeze en Christophe Kinet. Opzegging lidmaatschap: Sandrine Ulenberg, we danken Sandrine voor de jaren steun aan de Sectie Snellen. Door deze veranderingen zijn we nu met 87 leden binnen de Sectie Snellen.

 

2. Verslag bijeenkomst Ter Haar d.d. 5 november 2011

     tekstueel: geen opmerkingen

     inhoudelijk: geen opmerkingen

     verslag  is hierbij vastgesteld

 

3. Verslag bijeenkomst Snellen d.d. 8 oktober 2011

     tekstuele en inhoudelijke opmerkingen samen:

-        Pag. 5. Schrijffout wwordt = wordt.

-        Pag. 6. Bij de voordracht van Chris Snyers staat op het einde "zie p." maar zonder nummer, dit moet natuurlijk "Zie p. 11" zijn.

-        Pag. 7. Bij de voordracht van Jaap Zwier staat Trichophage tapezella. Dit moet zijn Trichophaga tapezella.

-        Pag. 7. En bij de korte voordracht over Bucculatrix ainsliella van Erik van Nieukerken staat: Erik geeft een korte voordracht over Bucculatrix ansliella. Dit moet zijn Bucculatrix ainsliella.

-        Pag. 44/45/46/47. Er staat een verwijzingsfout bij de voordracht van Tymo over de Scopariinae. Bij Scoparia basistrigalis staat: scherpe granietmot (Plaat 1: afb. 3) Dit moet zijn (Plaat 1: afb. 4) en bij Scoparia pyralella staat dan oranje granietmot (Plaat 1: afb. 4) dit wordt dan (Plaat 1: afb. 3). De afbeeldingen kloppen enkel en alleen de verwijzing was verkeerd.

Het verslag is hierbij vastgesteld.

 

4a. Bestuursmededelingen Ter Haar:

-        Het financieel verslag is bekeken door de kascommissie en die is tevreden. Het verslag wordt goedgekeurd en decharge van de kascommissie met dank van de voorzitter. Gezien de financiele ontwikkelingen wordt  contributieverhoging als agendapunt voor de volgende vergadering aangekondigd.

-        Excursies van de afgelopen jaren op Kuinre en in de Meinweg: verslagen komen zo snel mogelijk. Er wordt aan gewerkt. Het streven is om beide verslagen dit najaar af te ronden.
Henk Hunneman meldt dat hij de resultaten van de 2 bemonsteringsgebieden in Kuinre graag ecologisch wil vergelijken. Mensen die interesse hebben kunnen de lijst van Kuinre al inzien (via Henk).
Aan de lijsten van de Meinweg wordt nog gewerkt.

-        Oproep voor de leden: willen jullie alvast nadenken over een bestemming voor de excursie van 2013.

-        Er is geen bezwaar vanuit de zaal dat Ter Haar een aankondiging naar de leden stuurt mbt The European Moth Night. DIt is dit jaar van 14 tot 18 juni. Voor gegevens van 201 en 2011 kan je al op de website kijken.

 

 

4b. Bestuursmededelingen Snellen:

-        De zomerexcursie 2012 zal dit jaar doorgaan zoals werd afgesproken op de vorige bijeenkomst van de sectie Snellen, nl. in Winterswijk. De organisatoren van dit project Jaap en Barry melden ons dat deze excursie zal doorgaan op datum van 17, 18 & 19 augustus 2012.

-        Doordat Barry door de ziekte van Lyme werd getroffen zal het financieel verslag op de volgende vergadering worden voorgelegd.

-        De expertiselijst die werd rondgedeeld op de vorige vergadering zal ook worden rondgestuurd naar de Ter Haar-leden.

-        Binnenkort zal er ook een nieuw boek verschijnen over de micro's van Groot-Brittannië. In dit boek, ontwikkeld door Phil Sterling en Mark Parsons staan de micro's in rusthouding wat het determineren in het veld vergemakkelijkt. Tijdens de gecombineerde vergadering in het NCB Naturalis is genoemd dat in de toekomst gewerkt kan gaan worden aan een Nederlandse bewerking van dit boek. Dit is volledig afhankelijk van de succes van de Engelse versie, in overleg met dezelfde partijen die verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse versie van de 'voorganger' nachtvlindergids worden alvast de mogelijkheden bekeken.

 

 

5. Zomerexcursie 2012:

De gezamenlijke zomerexcursie 2012 Winterswijk zal dit jaar doorgaan zoals werd afgesproken  in Winterswijk. De organisatoren van dit project Jaap en Barry melden ons dat deze excursie zal doorgaan op datum van 17, 18 & 19 augustus 2012.

Maja en Maurice laten een diapresentatie zien. Er is een accomodatie voor 26 personen.

 

 

Data volgende vergaderingen:

Ter Haar: Schoonrewoerd in de schaapskooi op 13 oktober 2012

Snellen:Schoonrewoerd in de schaapskooi op 3 november 2012

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden