Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2007

 

 

Het bestuur bestaat uit vijf personen

 

Frits Bink (lid)

vanaf november 2006 / aftredend november 2009

Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2010

Henk Hunneman (lid, vert. WVF)

vanaf november 2005 / aftredend november 2008

Maja de Keijzer (secretaris)

vanaf november 2005 / aftredend november 2008

Joke Stuurman-Huitema (penn.ms)

vanaf november 2006 / aftredend november 2009

Jaap Zwier (voorzitter)

tot november 2007

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2007 drie keer vergaderd. Twee keer een officiële vergadering om de ledenvergadering voor te bereiden en één tussenvergadering omdat er twee nieuwe bestuursleden tegelijk gekomen zijn.

 

Excursie

In 2007 is de gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursie (een heel weekend) georganiseerd door Henk Hunneman van de Sectie Ter Haar. Het excursie-onderkomen was in Kuinre vanwaar uit gebieden in de Flevopolders geïnventariseerd zijn.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar heeft in 2007 een kleine honderd leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan FRANJE dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2007 twee keer.

 

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden