Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2008

 

 

Het bestuur bestaat uit vijf personen

 

Frits Bink (lid)

vanaf november 2006 / aftredend november 2009

Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2010

Henk Hunneman (lid, vert. WVF)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

Maja de Keijzer (secretaris)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

Joke Stuurman-Huitema (penn.ms)

vanaf november 2006 / aftredend november 2009

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2008 twee keer vergaderd om

(1) de ledenvergadering voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Excursie

In 2008 is de gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursie-weekend georganiseerd door Frans Post van de Sectie Ter Haar. Het groeps-excursie-onderkomen was in Mechelen (Limburg) vanwaar uit gebieden in de omgeving geïnventariseerd zijn. Zowel de bekende goede plekken op de Pietersberg als ook nieuwe natuurontwikkelingsgebieden zijn bezocht.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar heeft in 2008 een kleine honderd leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan FRANJE dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2008 twee keer, de laatste keer met prachtige kleurenfoto's.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Het bestuur heeft altijd één vertegenwoordiger in de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Onze afgevaardigde is Henk Hunneman.

 

Vertegenwoordiging in de ecologische werkgroep Thijsse van de NEV

Het bestuur heeft één vertegenwoordiger in de ecologische werkgroep Thijsse van de NEV. Onze afgevaardigde is Frits Bink.

 

Besturenberaad NEV

In 2008 is het besturenberaad van de NEV bezocht door de leden Henk Hunneman en Maja de Keijzer.

 

Aanwezigheid bij afscheid van NEV bestuursleden Jan van Tol en Sandrine Uhlenberg

In april 2008 is Joke Stuurman-Huitema namens het bestuur aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de NEV waarin afscheid wordt genomen van de bestuursleden Jan van Tol en Sandrine Uhlenberg.

 

Aanwezigheid bij uitreiking UE prijs aan Rob de Vos

Vier bestuursleden, nl. Frits Bink, Maurice Franssen, Maja de Keijzer en Joke Stuurman-Huitema waren aanwezig op 8 november 2008 in Leiden bij de uitreiking van de UE prijs aan Rob de Vos.

 

Contacten met de Vlinderstichting in 2008

De voorzitter, Maurice Franssen, heeft contact gehad met de Directeur van De Vlinderstichting, Theo Verstrael. Dit heeft geleid tot meer zichtbaarheid van de Sectie Ter Haar door het houden van een workshop nachtvlinderherkenning door Rob de Vos en Maurice Franssen op de jaarlijkse vlinderdag in Wageningen op 14 februari 2009.

 

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden