Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2013

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

 

(1) Siep Sinnema (voorzitter)

vanaf november 2013 / aftredend november 2016

(1) Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2013

(2) Mathilde Groenendijk (penningmeester)

vanaf november 2009 / aftredend november 2015

(3) Hans Groenewoud (secretaris)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(4) Sandra Lamberts (lid)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2016

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2013 twee keer vergaderd om:

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Ledenbijeenkomst

6 april 2013 - 46 leden aanwezig

2 november 2013 - 40 leden aanwezig

 

Excursie

In 2013 is het gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursieweekend van 12-14 juli georganiseerd in de Noord Hollandse duinen door Mathilde en Dick Groenendijk in overleg met de PWN. Er staat een verslag van hun hand verschenen op Vlindernet. http://www.vlindernet.nl/content.php?id=380 Verder heeft Hans Groenewoud een verslag geschreven voor de vrijwilligersnieuwsbrief van de PWN.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar had in 2013 107 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan Franje dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2013 twee keer. Resp. nummer 31 en nummer 32 in jaargang 16. Het is het laatste jaar dat de Franje alleen op papier verschenen is.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Op dit moment is er geen vertegenwoordiger vanuit het bestuur in de Werkgroep Vlinderfaunistiek, maar wel vanuit de leden, namelijk Henk Hunneman.

 

Vertegenwoordiging in de Sectie Thijsse

Voor de Sectie Ter Haar is Frits Bink de intermediair die indien nodig zal zorgen voor communicatie & informatie tussen beide Secties.

 

PR werk in 2013

In 2012 is de sectie Ter Haar gestart met de ontwikkeling van een eigen website om de communicatie met de leden te vergemakkelijken. Ook verslagen van activiteiten en excursies worden op die website gepubliceerd. De site is inmiddels online en bereikbaar via www.terhaar.uphero.com.

Verder hebben veel leden meegedaan aan de Nationale Vlindernacht 2013.

.

 

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden