Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2015

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

 

(1) Siep Sinnema (voorzitter)

vanaf november 2013 / aftredend november 2016

(2) Henk Stuurman (penningmeester)

vanaf november 2015 / aftredend november 2018

(3) Hans Groenewoud (secretaris)

vanaf november 2011 / aftredend november 2017

(4) Sandra Lamberts (lid)

vanaf november 2011 / aftredend november 2017

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2016

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2015 twee keer vergaderd om:

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Ledenbijeenkomst

4 april 2015 - 39 leden aanwezig en 1 extern

7 november 2015 - 33 leden aanwezig en 2 externen

 

Excursie

In 2015 is het gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursieweekend van 19 t/m 21 juni 2015 gehouden in Zuid Limburg. Daarbij zijn 3 gebieden geïnventariseerd: Het Vijlenerbosch, de Vrakelberg en de Kunderberg. De excursie is georganiseerd door Frans Post en Marcel Prick. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar

(27 februari 2016) zal een eerste presentatie van de resultaten worden gegeven.

 

Cursus genitaal preparaten maken

Op 15 maart is er door de secties Snellen en Ter Haar een workshop ‘Genitaal Preparaten maken’ gehouden. De workshop was georganiseerd door Maurice Franssen en is gegeven door Cees Gielis.  Er hebben 15 leden aan deelgenomen. Daarmee was de cursus helemaal vol, want het aantal deelnemers was beperkt tot 15 in verband met de beschikbaarheid van binoculairs. Het ligt in de rede een dergelijke workshop vaker te houden, (bijvoorbeeld eens in de twee jaar), zeker gezien het feit dat er deze keer een aantal potentiële deelnemers teleurgesteld moesten worden vanwege de beperkte hoeveelheid prepareer materiaal.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar had in 2015 112 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan Franje dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2015 twee keer. Resp. nummer 35 en nummer 36 in jaargang 18. De Franje wordt digitaal verspreid en in een beperkt aantal op papier.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

In 2015 was er geen vertegenwoordiger vanuit het bestuur in de Werkgroep Vlinderfaunistiek, maar wel vanuit de leden, namelijk Henk Hunneman/ Maurice Franssen.

 

Vertegenwoordiging in de Sectie Thijsse

Voor de Sectie Ter Haar is Frits Bink de intermediair die indien nodig zal zorgen voor communicatie & informatie tussen beide Secties.

 

PR werk in 2015

In 2012 is de sectie Ter Haar gestart met de ontwikkeling van een eigen website om de communicatie met de leden te vergemakkelijken. Sinds 2013 is de website in de lucht. Verslagen van activiteiten en excursies worden op die website gepubliceerd, naast faunistische mededelingen van de leden. De site is bereikbaar via www.sectieterhaar.com.

Verder is er in 2014 een folder ontworpen om Ter Haar te promoten. De folder is uitgedeeld op de landelijke dag van de Vlinderstichting en tijdens de Nationale Vlindernacht in 2015.

Tenslotte is er besloten om in 2016 een determinatiedag te organiseren. Dit in het kader van het trekken van nieuwe leden en het extra motiveren van de bestaande leden. De dag wordt gehouden op zaterdag 19 maart. Deze eerste keer is vooral bedoeld voor de eigen leden, om eens te kijken hoe het gaat. Het is de bedoeling in de toekomst elk jaar een determinatiedag te houden en dan ook introducés uit te nodigen.  

.

 

****


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden