Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 4 november 2017

Door Hans Groenewoud

Aanwezig (42 personen)

Frits Bink, Jan Jaap Boehlé, Stineke Bontsema, Tineke Cramer, Jurriën van Deijk, Maarten Eijsker, Maurice Franssen, Wim Gerritsen, Cees Gielis, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Ronny Hullegie, Abel Jagersma, Maurice Jansen, Dity Jongsma-Kuipers, Maja de Keijzer,  Klaas Kaag, Sandra Lamberts, Ad Mol, Tymo Muus (gast), Charles Naves, Grace Nijland (gast), Wim Olijslager, Leo Poot, Frans Post, Marcel Prick,  Karel Rijsdijk, Peter Rooij, Jan Scheffers, Johan Schipperen, Piet van Son, Henk Stuurman, Joke Stuurman, Gerrit Tuinstra, Jeroen Voogd, Reinder Wijma,  Arnold Wijker,  Natalia Zacarias en Jaap Zwier,

 

Afwezig met bericht van verhindering: (7 personen)

Dick en Mathilde Groenendijk, Willem Oosterhof, Lothar Rutten, Siep en Jannie Sinnema en we krijgen de groeten van Rob de Vos.

Nieuwe leden: We zijn blij dat we Rob Rossel (sind 18 mei 2017) en Peter Eikenboom (sinds 26 juli 2017) als nieuw leden mogen begroeten.

Lidmaatschap opgezegd: We betreuren het dat Maarten Immerzeel zijn lidmaatschap vanaf 13 oktober 2017 heeft opgezegd.

Overleden: Bedroefd nemen we kennis van het overlijden van Rene Marcelis op 17 juni 2017.

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Omdat Siep op vakantie is neemt Maurice Franssen de honneurs als voorzitter waar. Hij heet iedereen hartelijk welkom en doet de gebruikelijke inventarisatie van het aantal soep liefhebbers, zodat Cees Gielis weet hoeveel soep hij moet maken.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (1 april 2017)

Geen opmerkingen. Verslag is bij deze vastgesteld.

 

Diverse bestuursmededelingen:

1. Evaluatie Cursusdag

Maurice laat een aantal foto’s van de, in dit voorjaar gehouden, cursusdag zien. Op 22 april 2017 heeft de sectie Ter Haar, op verzoek van de NEV, een cursusdag over nachtvlinders gehouden. Gerrit hield een uitgebreide algemene inleiding. Daarin kwamen oa aan bod de verschillen tussen macro’s en micro’s en tussen dag- en nachtvlinders alsmede een uitgebreide beschrijving van alle macro families. Sandra gaf een lezing over vlinder fotografie en Maurice Franssen een demonstratie vlinders opzetten. Er tussen door konden de deelnemers een aantal opgezette vlinders determineren. Er waren 34 deelnemers. Er was ingezet op maximaal 30 deelnemers, maar het zou een beetje sneu geweest zijn om de laatste 4 aangemelde deelnemers teleur te moeten stellen. Het was een zeer geslaagde dag, wat ook bleek uit de zeer positieve evaluatie van de deelnemers.

 

2. Gastspreker op 24 februari 2018

Maurice heeft dr. Frans Griepink bereid gevonden op de voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar een lezing te houden. De precieze titel is nog niet bekend maar Frans Griepink is directeur van de ‘Feromonen bank’ (officieel Pherobank BV), dus het zal in ieder geval met feromonen te maken hebben.Ter Haar leden die wel eens feromonen hebben gebruikt worden uitgenodigd om hun ervaringen op de voorjaarsbijeenkomst te komen vertellen. Frans Post stelt voor om van te voren een mail aan de leden te sturen om te inventariseren wie feromonen wil bestellen. Die bestellingen zouden dan meteen meegenomen kunnen worden naar de bijeenkomst.

 

3. Determinatiedag 17 maart 2018

Zoals afgesproken organiseert de sectie afwisselend (om het jaar) een determinatiedag en een cursusdag. Dit jaar (2018) wordt het dus een determinatiedag en wel op 17 maart 2018. Elk jaar wordt er een moeilijk groep uitgelicht. Van die groep wordt dan ook meteen een presentatie voorbereid. Maurice vraagt aan de leden welke moeilijke groep dat dit jaar zou moeten zijn. Diverse suggesties komen voorbij. Een traditioneel zeer moeilijke groep vormen natuurlijk de Eupithecia’s. Als echte Eupithecia kenner zou Rob de Vos gevraagd kunnen worden om een presentatie te geven. Ook Wim Veraghtert wordt genoemd als mogelijke spreker. Diverse mensen merken echter op dat Wim Veraghtert ook al een prachtige handleiding geschreven heeft over de Eupithecia’s, waarmee het determineerwerk al een stuk wordt vereenvoudigd. Om die reden wordt toch besloten een andere groep bij de kop te pakken. Maurice geeft als suggestie de Apamea’s of kokerbeertjes en Jan Jaap wijst op de Acronicta’s.  Dat zijn voldoende suggesties om  een keuze uit te kunnen maken. Het bestuur zal bij de voorjaarsvergadering aangeven welke groep het gaat worden.

               

4. Dubbele Bestuurswissel

Sandra Lamberts is aftredend bestuurslid en Hans Groenewoud is aftredend secretaris. Beiden hebben hun termijn van tweemaal 3 jaar erop zitten en kunnen dus niet meer herkozen worden. Sandra wordt opgevolgd door Piet van Son en Hans wordt opgevolgd door Maja de Keijzer. Maurice spreekt beide scheidende bestuursleden toe en bedankt hen voor de gedane arbeid. Bij Sandra geeft hij vast aan dat ze ook een goede voorzitter zou zijn en ze weet vast wel dat er in het najaar van 2019 een dergelijke functie vacant komt bij de sectie Ter Haar.

 

5. Financiële zaken: Begroting 2018

Henk presenteert de begroting voor 2018. Zie bijlage 1 bij het verslag. Er zijn geen opmerkingen en de begroting wordt goedgekeurd.

 

6. Eerste impressie excursie 2017 in België en informatie over een nieuw type lamp.

Tymo Muus geeft een eerste impressie van de excursie op 25 en 26 juni 2017 in België. Het was een succes.  Er waren veel vlinders in beide nachten: niet alleen grote aantallen vlinders maar ook veel soorten.  Uiteraard volgen er meerdere details in het uiteindelijke verslag.

 

Tymo demonstreert ook een speciaal voor het nachtvlinderonderzoek ontwikkelde vlinderlamp, de LepiLED, die werkt met drie verschillende UV leds. Tymo demonstreert de lamp en toont ook een zelfgemaakte lichttoren (Duits: leuchtturm) bestaande uit een op een statief staande klamboe waarbij de grofmazige vitrage is vervangen door een fijnere stof. De lichtbron wordt dan als het ware in een klamboe geplaatst waardoor het licht een groot bereikt heeft. De LepiLED heeft Tymo als eerste getest op de Woldberg te Witte Paarden (Ov.) in oktober en binnen een half uur ving hij hiermee tientallen spanners, zoals Erannis defoliaria, Colotois pennaria en Epirrita's. Een week later trok de lamp in Florida, VS, diverse spanners en micro's aan tijdens een vakantie. De grote soorten vlinders leken minder goed op dit licht af te komen. Er werd maar een aantal soorten uilen op waargenomen. De lamp draait twee nachten op een mobiele oplader, een zgn. Powerbank, van bij voorkeur 20.000mAh. Kleinere laders werken ook prima, maar ze zijn sneller leeg. De lamp kent een USB aansluiting. Het heeft vele voordelen, zo is het licht en handig om mee te nemen en haal je de aanschafkosten er snel uit omdat je geen generator nodig hebt. De lamp kost 390 euro. Cees Gielis merkt op dat de installatie ook eenvoudig zelf te bouwen is, de lampjes zijn op internet te bestellen, daarmee ben je met een paar tientjes klaar. Arnold Wijker en Tymo geven aan dat de algehele constructie van de lamp, inclusief ventilator, glas en de specifieke leds, neer komt op zo'n 200 euro. De fabrikant, Gunnar Brehm, laat de lampen kleinschalig handmatig in elkaar zetten. De winst is dus relatief laag als je de arbeidsuren meerekent.

Zie ook Nota lepidopterologica 40: 87–108. DOI 10.3897/nl.40.11887 (auteur: Gunnar Brehm).

 

Piet van Son merkt nog op dat vangen met een hoogtezon ook goed werkt, en dat bij stichting Koekeloere ook een goed werkende spaarlamp verkrijgbaar is.

 

7. Zomer Excursie 2018

Sandra meldt dat de zomerexcursie voor 2018 ook geregeld is. We sluiten ons aan bij het 5000 soortenjaar in het Nationaal Park Hollandse Duinen. De excursie wordt gehouden van vrijdag 15 juni t/m zondag 17 juni 2018. Omdat het niet mee zal vallen om rond die tijd nog een overnachtingplaats te vinden is de Stay Okay Noordwijk gereserveerd. Er is plek gereserveerd voor 35 personen. Uitgebreide informatie staat ook op de website. De mogelijke nachtvlinderlocaties worden in overleg met de boswachter nog nader bepaald. Over een eventuele presentatie op 15 juni en een eventuele excursie op 16 juni door de boswachter, wordt nog overlegd. Op 4 en 5 augustus zal Jurriën van Deijk ook nog een nachtvlinder Big-Night organiseren vanuit de vlinderstichting. Die Big-Night staat los van de Snellen-Ter Haar excursie.

De officiële aftrap van het 5000 soortenjaar vindt al plaats op 6 januari 2018 in bezoekerscentrum de Tapuit in Wassenaar. 

Als enig nadeel kan opgemerkt worden dat er in de Stay Okay maar tot 3 uur ‘s nachts nagekaart kan worden. Dat wil bij ons nog wel eens wat later worden. Naborrelen op het strand ?

 

Rondvraag

Geen opmerkingen

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar: zaterdag 24 februari 2018

 


 

Bijlage 1:     Begroting Ter Haar kalender jaar 2018.

 

 

Inkomsten

 

Begroting

Jaar 2018

Begroting

Jaar 2017

Resultaat

Jaar 2016

Uitgaven

Begroting

Jaar 2018

Begroting

Jaar 2017

Resultaat

Jaar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies

1.248

1.296

1.338

Zaalhuur

170

150

155

€12 resp. €6

 

 

 

Kosten Franje

275

250

265

 

 

 

 

Vergaderkosten bestuur

80

80

66

 

 

 

 

Reiskosten bestuur

275

300

230

 

 

 

 

Administratiekosten

10

10

0

 

 

 

 

Bankkosten

110

110

101

 

 

 

 

Onvoorziene kosten

103

100

90

 

 

 

 

Determinatie- en cursusdag

125

125

75

 

 

 

 

Positief exploitatiesaldo

100

171

356

Totaal

1.248

1.296

1.338

 

1.248

1.296

1.338

 

Per 01-01-2016 zijn er 103 betalende leden en 5 betalende huisgenootleden = €1.266

Per 01-01-2017 zijn er 105 betalende leden en 6 betalende huisgenootleden = €1.296

Per 01-01-2018 zijn er 100 betalende leden en 8 betalende huisgenootleden = €1.248 (schatting)

 

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden